Internetová encyklopedie dějin Brna

Gottfried Friedrich Richter

  Gottfried Friedrich Richter


  • * 1777 Jesnitz (Německo) – † 13.8.1854 Brno


  • obchodník a manufakturista ve vlnařství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Německo, Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z knížectví Anhalt-Dessau.
   Jako obchodník byl ve styku s partnery z haličských měst Přemyšle, Jaroslavi, Černovic, Lvova a Řešova.


  • vzdělání

   v roce 1784 se vyučil uměleckým barvířem a krasnobarvířem (Ragutin, Německo),
   jako tovaryš sbíral zkušenosti po Evropě


  • zaměstnání

   po usazení se v Brně pracoval nejdříve u krasnobarvíře Leopolda Schulze st., od června 1803 do srpna 1813 byl zaměstnán u jeho syna Leopolda Schulze ml.,
   další zaměstnání vykonával u firmy J. H. Offermann, v její privilegované soukenické manufaktuře se naučil obchodní teorii a praxi a byl pověřen prokurou podniku

   od roku 1820 začal samostatně podnikat jako obchodník se surovinami a zemědělskými produkty,
   roku 1823 požádal gubernium o velkoobchodní oprávnění pro Brno (avšak již dříve se snažil získat povolení ke spedičním obchodům, ale nesplňoval délku obchodní praxe - nejméně 10 let) a žádost byla opětovně roku 1824 zamítnuta

   poté podnikal v Brně na Cejlu čp. 54 s veřejným společníkem Adolfem Florianem Schmalem pod firmou Adolf Schmal et Richter, která měla tovární oprávnění ke krasnobarvířství a černobarvířství v Zábrdovicích (nyní část Brna)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Adolf Florian Schmal
   společník firmy Adolf Schmal et Richter


  • partneři

   Terezie Amalie Richter (Seifert)
   sňatek: 1810 v Brně


  • děti

   Gottfried Friedrich August Richter


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 07. 07. 2017