Jaroslav Augustýn Lakomý

* 4.4.1888 Zdislavice (okr. Kroměříž) – † po 1945 Brno?


podnikatel v chemické výrobě


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

působil v rodinné firmě nejprve jako prokurista a poté od roku 1932 jako technický správce,
roku 1936 předal svůj podíl (ve výši 175 000 Kč) své manželce Marii

po osvobození Československa byla společnice Marie Lakomá prohlášena za nespolehlivou a na její podíl ve firmě J. Lakomý (ve výši 490 000 Kč) byla zavedena národní správa, stejně tak byla zavedena národní správa ve firmě Neobrom,
šetřením se však zjistilo, že Marie Lakomá obdržela osvědčení o národní a státní spolehlivosti, a proto byla národní správa u obou firem zrušena (koncem roku 1947),
po únoru 1948 byla do firmy Neobrom a firmy J. Lakomý zavedena národní správa (určen Spolek pro chemickou a hutní výrobu, n. p. Praha), poté byly koncem června 1948 firmy znárodněny a jejich majetkové podstaty do této firmy začleněny,
firma Neobrom byla od 1. ledna 1950 začleněna do Fotochemy, n. p. Hradec Králové


hrob

Židenický hřbitov, skup. 6, hrob č. 12-13
partneři

Marie Lakomá (Böhm)
sňatek: 1922
stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku


Jord


Aktualizováno: 17. 05. 2022