MUDr. František Hortvík

* 17.8.1871 Dambořice – † 3.4.1933 Brno


lékař, lidumil, spisovatel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

přítel a lékař rodiny diváckých Mrštíků


vzdělání

vysokoškolské


dílo

Odborné články psal do Časopisu českých lékařů a vydal několik zdravotnických publikací (Tuberkulosa, Rakovina, O čistotě, Alkoholismus, O smrti, O nemocech pohlavních ad.).
Beletristickými črtami, vytěženými z lékařské praxe, přispíval do Herbenových Besed času.


zaměstnání

od roku 1900 působil v Kloboukách u Brna


poznámky

svůj původ odvozoval od protestantských sektářů - novokřtěnců, tzv. habánů, kteří se koncem 16. století přistěhovali na panství Kouniců


prameny, literatura

Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2017