Prof. PhDr. Jan Janák, CSc.

* 28.6.1932 Brno-Husovice – † 14.8.2008 Brno


historik, archivář, vysokoškolský pedagog


vzdělání

obecná a měšťanská škola v Brně-Husovicích,
1947–1951 I. státní obchodní akademie v Brně,
1953–1957 Filozofická fakulta Brněnské univerzity (dnes Masarykova univerzita) - 1964 kandidát věd, 1967 titul PhDr., 1990 docent, 1992 jmenován profesorem českých a slovenských dějin


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2002)


dílo

Ve svém díle se věnoval hlavně otázkám hospodářského a sociálního vývoje Moravy a Slezska v novověku a dále dějinám správy.
Je autorem řady knih, skript a studií.
Je znám jako spoluautor Dějin správy v českých zemích, kde vytvořil pasáže o správě v letech 1620–1945, dále napsal např. tituly Západní Morava v době velké hospodářské krize třicátých let (z roku 1964), Příčiny vzniku předlitavské sociální správy (1970), Hradišťský kraj v období průmyslové revoluce na Moravě (1984) či Dějiny Moravy 3: Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918 (1999).


zaměstnání

zámečník v n. p. MEZ - vývoj v Brně-Husovicích,
archivář v Telči a Brně,
1960–1990 asistent na Katedře historie a archivnictví na Filozofické fakultě Brněnské univerzity,
vedoucí Historického ústavu Filozofické fakulty Brněnské univerzity


odborné a zájmové organizace

Matice moravská - předseda,
Muzejní a vlastivědná společnost Brno - místopředsedapoznámky

jako dlouholetý vedoucí Historické ústavu Filozofické fakulty MU se významnou měrou podílel na polistopadovém přerodu a dalším rozvoji pracoviště i fakulty
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

APe


Aktualizováno: 05. 05. 2022