Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Janák

  Prof. PhDr. Jan Janák, CSc.


  • * 28.6.1932 Brno – † 14.8.2008


  • historik, archivář, vysokoškolský pedagog


  • vzdělání

   1953–1957 Filozofická fakulta Brněnské univerzity (dnes Masarykova univerzita), 1964 kandidát věd, 1967 titul PhDr., 1990 docent, 1992 profesor českých a slovenských dějin


  • dílo

   Ve svém díle se věnoval hlavně otázkám hospodářského a sociálního vývoje Moravy a Slezska v novověku a dále dějinám správy.
   Je autorem řady knih, skript a studií.
   Je znám jako spoluautor Dějin správy v českých zemích, kde vytvořil pasáže o správě v letech 1620–1945, dále napsal např. tituly Západní Morava v době velké hospodářské krize třicátých let (z roku 1964), Příčiny vzniku předlitavské sociální správy (1970), Hradišťský kraj v období průmyslové revoluce na Moravě (1984) či Dějiny Moravy 3: Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918 (1999).


  • zaměstnání

   archivář v Telči a Brně,
   asistent českých a světových dějin na Filozofické fakultě Brněnské univerzity,
   vedoucí Historického ústavu Filozofické fakulty Brněnské univerzity

  • odborné a zájmové organizace

   Matice moravská


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 42, hrob č. 120


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   Oznámení o úmrtí prof. Janáka


  • autor

   APe


Aktualizováno: 05. 01. 2019