Jaroslav Provazník

* 21.5.1890 Žďár nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou) – † 3.7.1925 Brno


akademický malíř; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Francouzská 119


vzdělání

reálka v Brně,
technika v Brně,
1912–1915 Akademie výtvarných umění v Praze (žák J. Preislera a J. Loukoty)


dílo

AMB, T38, inv. č. 8/1–2: itinerář studijní cesty.
Jako malíř oceňován zejména jako autor silného expresionistického koloritu, osobitý byl zejména v obrazech měst a krajin dalekého východu, a v podobiznách.


zaměstnání

před nástupem do Akademie výtvarných umění byl zaměstnaný v státní službě,
akademický malíř


odborné a zájmové organizace

KVU Aleš v Brně (jeden z prvních členů)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 10, řada 1, hrob č. 22


poznámky

V rakousko-uherské armádě šikovatel praporu polních myslivců 17, zajat, do legií se přihlásil v Nikolajevsku. Do čs. legie v Rusku zařazen 30. 4. 1918, první útvar: střelecký pluk 7, hodnost: vojín. Konec v legiích 3. 3. 1921, poslední útvar: štáb čsl. vojsk, poslední hodnost: poručík. Demobilizován.
Dne 27. 4. 1917 vstoupil na Sibiři do ruských legií, tlumočník vrchního velitele českých legií v Rusku (generál M. Janin). Léto – 5. 9. 1920 získal malířské stipendium (Čína, Rangún, Britská Indie), v roce 1923 podnikl studijní cestu po Německu.pojmenované ulice

Provazníkova (Černá Pole, Husovice)partneři

Emilie Kříženecká (Vališová, ovdovělá Provazníková)
sňatek: 6. 12. 1923, Brno (městská rada)ulice

Francouzská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

26. 8. 1923
Vysvěcení kostela sv. Bartoloměje v Žebětíně
autor obrazu sv. Bartoloměje
4. 2. 1923
Ustavující valná hromada „Československého Automobilového klubu pro Moravu a Slezsko“
autor návrhu členského odznaku pro Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko (odznak měl dvě verze: do šatů za 10 Kč a odznak na vůz, který byl povinný, a stál 100 Kč)


Jord, Menš


Aktualizováno: 05. 12. 2022