Phillip Wilhelm Schoeller

* 20.2.1797 Düren (Porýní) – † 14.5.1877 Brno


průmyslník, velkoobchodník ve vlnařství, cukrovarnictví a ocelářství


šlechtický titul

rytíř


šlechtický predikát

von Schoeller (1863)


národnost

německá


nej...

Rakouské císařství: firma Gebrüder Schoeller měla jako první své provozy osvětleny plynovými lampami (1827), jako první použila hydraulický lis při výrobě sukna (1823)


zajímavé okolnosti

V roce 1851 porotce na světové výstavě v Londýně.
Rodina Schoellerů spravovala první konzulát USA v českých zemích, který byl roku 1863 zřízen v Brně.


vyznamenání a pocty

Řád železné koruny (1863)


jiné pocty

císařská zlatá medaile (1836)


zaměstnání

průmyslník, velkoobchodník,
1848–1849 poslanec Moravského zemského sněmu,
od roku 1860 poslanec říšské rady,
1848–1851 člen výboru obecního zastupitelstva,
1851–1869 člen obecního výboru v Brně,
zastupující předseda Moravské eskontní banky v Brně,
ředitel pobočky Národní banky v Brně,
spolumajitel panství Čakovice a Ctěnice (nyní části Prahy), Levice v Uhrách (nyní Slovensko)


odborné a zájmové organizace

podporoval Moravský umělecký spolek, spolek Německý dům, Moravské průmyslové muzeum,
od roku 1826 představený německé evangelické obce v Brně,
1891 spoluzakladatel Brněnského obchodního spolku


hrob

poznámky

Počátky podnikání rodiny Schoellerů sahají do 18. století, kdy továrna na sukna ještě působila v Dürenu v Porýní.
Do Brna byl podnik přenesen roku 1818 a již o rok později zde Schoellerovi koupili tovární budovu se zařízením firmy Hopf a Bräunlich na Cejlu 46/48. Roku 1823 se Phillip Wilhelm vrátil z cest po Evropě do Brna a byl pověřen vedením brněnské pobočky rodinné firmy. Byl také se svými bratranci jejím spolumajitelem.
Roku 1824 založil se svým bratrem Adolfem v Brně továrnu na vlněné zboží a plsť. Příchod rodiny Schoellerů je označován jako počátek nové epochy vlnařství, a to díky tomu, že do své výroby zaváděli moderní technologie (např. parní stroje).
Kvalitu jejich výrobků ocenila porota na světových výstavách v Londýně (1851) a v Paříži (1855).
Spolu se svým bratrancem Alexandrem Schoellerem založil několik řepných cukrovarů.

ulice

Zeile
sídlo rodinné firmy


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 06. 01. 2019