doc. Ing. Dr. Štěpán Šváb

* 21.11.1908 Brno – † 4.12.1959


vysokoškolský pedagog, odborník ve Výzkumném ústavu stavebním (dříve Mechanicko-technická laboratoř) při české technice v Brně, odborník v oblasti stavebních hmot


vzdělání

maturitní zkouška na reálce v Brně (1927),
ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství (2. státní zkouška - rok 1935),
doktorát technických věd (v roce 1938 - disertační práce "O odstřeďovaném betonu", v roce 1950 jmenován docentem)


zaměstnání

od roku 1931 asistent na ČVŠT v Brně,
od roku 1942 profesor státní průmyslové školy stavební v Brně,
v roce 1945 jmenován vrchním komisařem vědeckých ústavů při Výzkumném ústavu stavebním na technice v Brně (pověřen též suplováním přednášek Základy grafické statiky, Stavby železné a betonové, Železobeton, Stavební hmoty,...),
v roce 1953 pověřen vedením katedry betonového stavitelství,
od roku 1954 proděkan fakulty inženýrského stavitelství při VŠSt v Brně


odborné a zájmové organizace

soudní znalec krajského soudu v Brně


hrobosoby

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat


Aktualizováno: 03. 05. 2023