Doc. Ing. Jaroslav Mašek, CSc.

* 19.4.1917 Plzeň – † 18.9.1999 Brno


generálporučík, československý odbojář, vojenský pedagog, politik, válka a odboj 1938–1945


národnost

česká


vzdělání

Vyšší státní průmyslová škola v Plzni,
Vojenská akademie v Hranicích,
Vysoká škola válečná


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž,
Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem


zaměstnání

profesor ženijního vojska,
rektor Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně,
1971–1981 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění


politická orientace

KSČ


odborné a zájmové organizace

zástupce předsedy Svazu protifašistických bojovníkůpoznámky

Dne 5. září 1938 byl jmenován poručíkem ženijního vojska. Koncem dubna 1939 byl v souvislosti se zánikem Československa propuštěn z armády.
Dne 30. ledna 1940 odešel do emigrace přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie, kde se stal členem skupiny československých dobrovolníků mířících do Francie. Stal se velitelem čety 1. ženijní roty v Avignonu.
Po pádu Francie přešel do Velké Británie. Zde působil jako velitel ženijní čety a postupně byl povýšen na kapitána. V květnu 1944 odletěl do Sovětského svazu. Zde působil jako ženijní důstojník samostatné tankové brigády. Podílel se na osvobozovacích bojích v Karpatech a kampani v Československu. Na konci války zastával hodnost štábního kapitána coby náčelník štábu ženijního vojska 1. armády.
Ve volbách roku 1971 zasedl do české části Sněmovny národů (volební obvod č. 49 - Brno-venkov, Jihomoravský kraj). Mandát obhájil ve volbách roku 1976 (obvod Šumperk, Severomoravský kraj). Ve Federálním shromáždění setrval do konce funkčního období (1981).prameny, literatura

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 17. 01. 2020