Vladimír Svoboda

* 28.1.1937 Jiříkovice u Brna


malíř


cena města

Cena města Brna 2003 (výtvarné umění)


vzdělání

Škola uměleckých řemesel v Brně


jiné pocty

Cena Prof. Suka (2008)


dílo

zobrazit


odborné a zájmové organizace

1962–1970 a 1989 člen SČVU,
1993–1997 člen Rady České televize


poznámky

Ovlivněn surrealismem a fantaskním uměním si vytvořil osobitou malířskou poetiku. Využívá charakteristickou malířskou techniku, motivovanou úctou ke starým mistrům.

Inspirace hledá zejména v přírodě a bibli.blat, mát


Aktualizováno: 17. 01. 2018