Doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc.

* 22.4.1944 Brno – † 17.12.2005


lékařka, první anestezioložka ve spinální chirurgii


rodné jméno

Varmužková


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 2003 vypracovala pro ZSF Ostravské univerzity nový bakalářský obor Zdravotnický záchranář,
je zakladatelkou konference Dostálovy dny urgentní medicíny


vzdělání

Lékařská fakulta UJEP v Brně (1967 promoce)


jiné pocty

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity in memoriam (2006)


dílo

- První pomoc I. (2005)
- Vybrané kapitoly z anesteziologie (2006)
a další


zaměstnání

1967–1971 chirurgické oddělení nemocnice ve Valticích,
od roku 1971 ARO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
od roku 1974 odborný asistent na LF UJEP v Brně,
1989–1990 primářka na dětském ARO ve FDN v Brně,
ARO Fifejdy (Ostrava),
1993–2005 primářka na klinice A + R v Ostravě-Porubě,
proděkanka na ZSF Ostravské univerzity,
1996–2003 IPVZ Praha


hrob

poznámky

Věnovala se problematice předoperační, perioperační a pooperační péče v chirurgii páteře.
Založila ústav algoterapie a urgentní medicíny (nyní Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů). Byla iniciátorkou vzniku Centra léčby bolesti.
Přednášela v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů, sester i ostatních nelékařských zdravotnických povolání.
Je autorkou řady výukových audiovizuálních pořadů, e-learningových studijních opor a skript.
Organizovala řadu seminářů, sympozií a kongresů a byla zakladatelkou konference Dostálovy dny, kterou profilovala směrem k urgentní medicíně.partneři

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
lékařka, první anestezioložka ve spinální chirurgii; místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 16. 10. 2017