Internetová encyklopedie dějin Brna

Jitka Dostálová

  Doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc.


  • * 22.4.1944 Brno – † 17.12.2005


  • lékařka, první anestezioložka ve spinální chirurgii


  • rodné jméno

   Varmužková

  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v roce 2003 vypracovala pro ZSF Ostravské univerzity nový bakalářský obor Zdravotnický záchranář,
   je zakladatelkou konference Dostálovy dny urgentní medicíny


  • vzdělání

   Lékařská fakulta UJEP v Brně (1967 promoce)

  • jiné pocty

   Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity in memoriam (2006)


  • dílo

   - První pomoc I. (2005)
   - Vybrané kapitoly z anesteziologie (2006)
   a další


  • zaměstnání

   1967–1971 chirurgické oddělení nemocnice ve Valticích,
   od roku 1971 ARO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
   od roku 1974 odborný asistent na LF UJEP v Brně,
   1989–1990 primářka na dětském ARO ve FDN v Brně,
   ARO Fifejdy (Ostrava),
   1993–2005 primářka na klinice A + R v Ostravě-Porubě,
   proděkanka na ZSF Ostravské univerzity,
   1996–2003 IPVZ Praha


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 27, hrob č. 55–56


  • poznámky

   Věnovala se problematice předoperační, perioperační a pooperační péče v chirurgii páteře.
   Založila ústav algoterapie a urgentní medicíny (nyní Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů). Byla iniciátorkou vzniku Centra léčby bolesti.
   Přednášela v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů, sester i ostatních nelékařských zdravotnických povolání.
   Je autorkou řady výukových audiovizuálních pořadů, e-learningových studijních opor a skript.
   Organizovala řadu seminářů, sympozií a kongresů a byla zakladatelkou konference Dostálovy dny, kterou profilovala směrem k urgentní medicíně.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Jiří Dostál


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 16. 10. 2017