Dr. phil. Karl Mikosch

* 25.10.1852 Netolice – † 30.4.1919 Brno


botanik, profesor německé techniky v Brně, v letech 1900–1901 rektor, dvorní rada (1917)


bydliště

vzdělání

německé gymnázium v Českých Budějovicích (1871 maturita),
studium přírodních věd na univerzitě ve Vídni (1877 doktorát)


zaměstnání

asistent na univerzitě ve Vídni (1875–1881),
učitel na vídeňských středních školách (1881–1891),
profesor na německé technice v Brně (1891–1919)


odborné a zájmové organizace

dopisující člen Moravské muzejní společnosti



poznámky

Jmenován 6. 12. 1891 mimořádným a 1895 řádným profesorem německé techniky v Brně, jeho odborným zájmem byla anatomie rostlin, zbožíznalství, technická mikroskopie. V letech 1900–1901 rektor techniky, několika obdobích děkanem chemické fakulty



ulice

Augustinergasse - Augustinská
bydliště a místo úmrtí (dnes Jaselská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 16. 10. 2017