Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Hrůza

  Prof. MVDr. Antonín Hrůza


  • * 1.1.1865 Plzeň – † 10.3.1950 Brno


  • vysokoškolský pedagog; zootechnik; v letech 1923–1924 rektor VŠZv.


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   nejstarší člen profesorského sboru VŠZv.

  • zajímavé okolnosti

   Dcera prof. A. Hrůzy Věra Hrůzová měla známost s Karlem Čapkem, zpodobnil ji v románu Krakatit v postavě princezny Wille Hagenové-Baltinnové, sportovní jezdkyně. Sen o zámku Zahur je přesmyčka příjmení Hrůza (román Krakatit).


  • vzdělání

   vysokoškolské


  • dílo

   Přehled nauky o krmivech a krmení hospodářských zvířat.


  • zaměstnání

   zvěrolékař v Nymburku, Poděbradech a Jičíně,
   státní zvěrolékař v Benešově a Domažlicích,
   od roku 1920 Ústav zootechniky a nauky o krmení a krmivech VŠZv.,
   profesor zootechniky na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně(rektor v letech 1923–1924)

  • odborné a zájmové organizace

   Studentský zdravotní ústav (předseda),
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
   Spolek pro ochranu zvířat (předseda),
   Dům útěchy na Žlutém kopci (podíl na zřízení),
   Komise pro chov koní při ministerstvu zemědělství ,
   Chovatelský odbor při Ústřední jednotě čsl. zvěrolékařů v Praze (předseda),
   Dostihová společnost v Brně (předseda),
   Svaz chovu drobného hospodářské zvířectva v Praze (předseda),
   Svaz kynologických organizací - sídlo Brno (předseda),
   Kynologická unie (předseda),
   Spolek chovatelů tatranských ovčáků - čuvačů (sídlo Brno),
   Chovatelské rozhledy (redaktor)


  • obrazy

   img11254.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Lucie Bakešová
   dobří přátelé Cyril Kučera
   podřízený, asistent Josef Taufer
   zvěrolékař


  • autor

   Menš, Zatl


Aktualizováno: 31. 12. 2016

Prof. Antonín Hrůza s vnučkou). Zdroj: Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.