PhDr. Marie Kostelníková

* 4.6.1926 – † 3.9.2002


archeoložka, pracovnice Archeologického ústavu AV ČR v Brně


národnost

česká


zajímavé okolnosti

první český i moravský archeolog, který se detailně a dlouhodobě zabýval tématem pravěké a raně středověké textilní výroby


vzdělání

do roku 1948 FF UJEP v Brně (obor dějepis-zeměpis),
do roku 1971 FF UJEP v Brně (obor prehistorie),
1972 titul PhDr.


dílo

zobrazit


zaměstnání

1951–1958 Archeologický ústav AV v Brně (technické a dokumentační oddělení),
od roku 1955 technická vedoucí archeologického výzkumu v Mikulčicích,
1961–1966 archeologický výzkum v Bylanech,
2. pol. 60. let Archeologický ústav AV v Brně


odborné a zájmové organizace

členka organizace NESAT


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 18, hrob č. 264–265


poznámky

Přední odbornice na pravěkou a raně středověkou textilní výrobu. Zkoumala textilní nálezy z významných lokalit z celé republiky (např. z Břeclavi-Pohanska, Mikulčic a Starého Města). Zabývala se také nálezy nástrojů souvisejících s textilní výrobou (např. přesleny, síťovací jehly, tkací destičky).

Studovala FF UJEP v Brně, obor dějepis-zeměpis, ale po únoru 1948 nucena studia ukončit. Poté krátce učila náboženství. Díky brigádě na archeologickém výzkumu slovanského pohřebiště v Přítlukách, kde ukázala své schopnosti při kresebné dokumentaci, nastoupila jako kreslička a dokumentaristka v Archeologickém ústavu v Brně. Brzy vedla terénní práce.
V 50. letech chtěla dokončit vysokoškolská studia, už v oboru prehistorie, ale roku 1958 (kvůli doznívání politických prověrek) musela odejít z Archeologického ústavu. Nastoupila jako technička a dokumentaristka na pracovišti výzkumu neolitického sídliště v Bylanech a Kutné Hoře. Do Brna se vrátila v 2. pol. 60. let. Nastoupila opět na Archeologický ústav a roku 1971 dokončila vysokoškolská studia.stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 30. 10. 2017