prof. PhDr. MVDr. h. c. Oldřich Vilém Hykeš

* 11.10.1895 Praha-Nusle – † 9.12.1955 Praha


biolog; přednosta ústavu pro obecnou biologii a parasitologii VŠZv. v Brně; v letech 1948–1949 děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Rektor Vysoké školy veterinární v letech 1945–1946. Dne 14. 4. 1918 byl z politických důvodů zatčen, několik týdnů držen v zajišťovací vazbě a později odsouzen a proto skládal rigorózní zkoušky ze zoologie, antropologie a filozofie až v lednu 1919.
Zasloužil se o zřízení biologické přímořské stanice na ostrově Rab.


bydliště

Brno-Královo Pole, Bartošova 50


vzdělání

obecná škola Královské Vinohrady,
červenec 1914 maturitní zkouška na klasickém gymnáziu v Královských Vinohradech,
1914 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy,
1915 nástup k prof. Babákovi na oddělení pro všeobecnou a srovnávací fysiologii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zápis k I. lékařskému rigorózu,
v únoru 1919 promován doktorem filozofie


čestný doktorát

Lublinská univerzita M. Curie-Sklodowské,
Vysoká škola veterinární v Brně - 30. 4. 1949


dílo

zobrazit


zaměstnání

VŠZv. v Brně:
- přednosta biologického ústavu (1945–1946 děkan)
- správce Ústřední knihovny,
1942 volontér v Rybářském a hydrobiologickém výzkumném ústavu v Praze,
leden 1943 odborný poradce firmy Baťa,
1948/1949 děkan Pedagogické fakulty UK


odborné a zájmové organizace

správce Studentské bibliotéky a Akademické studovny VŠZv.,
Moravská přírodovědecká společnost v Brně,
Société de chimie biologique v Paříži,
Association des anatomistes v Paříži,
Société centrale d´aquiculture et de peche v Paříži,
Société nationale d´acclimatation de France v Paříži,
Čs. biologická společnost v Brně,
Přírodovědecký klub v Praze a v Brně,
skutečný člen komise pro dějiny přírodovědecké práce a biografii při I. odboru Masarykovy Akademie práce v Praze,
redaktor Biologických spisů VŠZv.,
redaktor Akvaristických listů v Praze


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Kdy zemřeli ...?"ulice

Bartošova
bydliště


události

18. 1. 1922
Ustavující valná hromada Biologické společnosti v Brně
přednosta biologického ústavu VŠZv.


související odkazy

Menš, Zatl


Aktualizováno: 02. 05. 2023