Herman Klebek

* 9.5.1845 Wels (Horní Rakousko) – † 15.12.1906 Brno


senior a farář evangelické obce v Brně


vzdělání

1865–1868 studium teologie ve Vídni,
1869 ukončil studia v Lipsku


vyznamenání a pocty

Řád Františka Josefa


zaměstnání

1871–1877 pomocný kněz a poté třetí farář v Aši,
1877–1899 druhý pastor v Brně,
od roku 1899 první pastor a senior evangelické obce v Brněpoznámky

Syn evangelického faráře. Studia teologie ukončil roku 1869 v Lipsku. Stal se kazatelem a později byl jmenován vikářem. Roku 1870 je vysvěcen v hornorakouském Schartenu. O rok později byl jmenován pomocným knězem a později třetím farářem v západočeském Aši. Tam se také oženil.
Po 6 letech odjel do Brna, protože byl radou Evangelické církve v Brně jednomyslně zvolen druhým pastorem. V Brně učil na evangelické škole, na které založil čtyřletý kurz pokračovacího vzdělávání, který navštěvovaly hlavně dcery z bohatých rodin. Tento kurz byl velmi oblíbený a zvýšil dobrou pověst brněnské evangelické školy. Pastor Klebek byl následně zvolen do okresního školního výboru.
Roku 1899 se stal prvním pastorem a seniorem brněnské evangelické církve.
Spolu se svou manželkou a dcerami se angažoval v péči o chudé. Také se účastnil brněnského společenského života, byl činný mezi brněnskými Němci. Byl tchánem Friedricha Oskara Wanniecka, přítelem barona Offermanna, barona von Skene, rytíře Schoellera a dalších. Za pedagogickou a kazatelskou činnost byl vyznamenán řádem Františka Josefa.


prameny, literatura

Www stránky

"Hermann Klebek"


osoby

Friedrich Oskar Wannieck
zeť H. Klebka


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 06. 11. 2017