Internetová encyklopedie dějin Brna

Herman Klebek

  Herman Klebek


  • * 9.5.1845 Wels (Horní Rakousko) – † 15.12.1906 Brno


  • senior a farář evangelické obce v Brně


  • vzdělání

   1865–1868 studium teologie ve Vídni,
   1869 ukončil studia v Lipsku

  • vyznamenání a pocty

   Řád Františka Josefa


  • zaměstnání

   1871–1877 pomocný kněz a poté třetí farář v Aši,
   1877–1899 druhý pastor v Brně,
   od roku 1899 první pastor a senior evangelické obce v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 7, hrob č. 54


  • poznámky

   Syn evangelického faráře. Studia teologie ukončil roku 1869 v Lipsku. Stal se kazatelem a později byl jmenován vikářem. Roku 1870 je vysvěcen v hornorakouském Schartenu. O rok později byl jmenován pomocným knězem a později třetím farářem v západočeském Aši. Tam se také oženil.
   Po 6 letech odjel do Brna, protože byl radou Evangelické církve v Brně jednomyslně zvolen druhým pastorem. V Brně učil na evangelické škole, na které založil čtyřletý kurz pokračovacího vzdělávání, který navštěvovaly hlavně dcery z bohatých rodin. Tento kurz byl velmi oblíbený a zvýšil dobrou pověst brněnské evangelické školy. Pastor Klebek byl následně zvolen do okresního školního výboru.
   Roku 1899 se stal prvním pastorem a seniorem brněnské evangelické církve.
   Spolu se svou manželkou a dcerami se angažoval v péči o chudé. Také se účastnil brněnského společenského života, byl činný mezi brněnskými Němci. Byl tchánem Friedricha Oskara Wanniecka, přítelem barona Offermanna, barona von Skene, rytíře Schoellera a dalších. Za pedagogickou a kazatelskou činnost byl vyznamenán řádem Františka Josefa.


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "Hermann Klebek"


  • osoby

   Friedrich Oskar Wannieck
   zeť H. Klebka


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 06. 11. 2017