Hermann Klebek

* 9.5.1845 Wels (Horní Rakousko) – † 15.12.1906 Brno


senior a farář evangelické obce v Brně


bydliště

vzdělání

1865–1868 studium teologie ve Vídni,
1869 ukončil studia v Lipsku


vyznamenání a pocty

Rytíř řádu Františka Josefa,
Rytíř královského pruského korunního řádu III. třídy


zaměstnání

1871–1877 pomocný kněz a poté třetí farář v Aši,
1877–1899 druhý pastor a učitel náboženství na gymnáziu v Brně,
od roku 1899 první pastor a senior evangelické obce v Brně


odborné a zájmové organizace

člen Moravského zemského výboru,
člen okresní školní rady,
představený evangelického ženského spolku a dalšípoznámky

Syn evangelického faráře. Studia teologie ukončil roku 1869 v Lipsku. Stal se kazatelem a později byl jmenován vikářem. Roku 1870 je vysvěcen v hornorakouském Schartenu. O rok později byl jmenován pomocným knězem a později třetím farářem v západočeském Aši. Tam se také oženil.
Po 6 letech odjel do Brna, protože byl radou Evangelické církve v Brně jednomyslně zvolen druhým pastorem. V Brně učil na evangelické škole, na které založil čtyřletý kurz pokračovacího vzdělávání, který navštěvovaly hlavně dcery z bohatých rodin. Tento kurz byl velmi oblíbený a zvýšil dobrou pověst brněnské evangelické školy. Pastor Klebek byl následně zvolen do okresního školního výboru.
Roku 1899 se stal prvním pastorem a seniorem brněnské evangelické církve.
Spolu se svou manželkou, dcerami Mathilde a Elise se angažoval v péči o chudé. Také se účastnil brněnského společenského života, byl činný mezi brněnskými Němci. Byl tchánem Friedricha Oskara Wanniecka, přítelem barona Offermanna, barona von Skene, rytíře Schoellera a dalších. Za pedagogickou a kazatelskou činnost byl vyznamenán řádem Františka Josefa.
Pohřeb se konal 17. 12. 1906.ulice

Studentengasse (Studentská)
bydliště (dnes Opletalova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
farář evangelické obce v Brně; místo posledního odpočinkumát, Menš


Aktualizováno: 27. 07. 2023