ThDr. PhDr. Metoděj Zemek

* 15.1.1915 Vlčnov – † 18.10.1996 Brno


katolický duchovní, historik, archivář


vzdělání

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž (1935 maturita),
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Olomouc?- teologie (1947 ttitul ThDr.),
UJEP (dnes Masarykova univerzita) - filozofie a historie (1949 titul PhDr.)


zaměstnání

státní archivy Žďár nad Sázavou, Bučovice, Brno, Mikulov,
odborný asistent církevních dějin na olomoucké teologické fakultě


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 21, hrob. č. 288–293


poznámky

Organizátor mikulovských sympozií (historie), autor mnoha publikací z církevních dějin.
Navzdory studiu teologie se oženil, po smrti manželky se v roce 1991 navrátil ke kněžství.


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinkuAPe


Aktualizováno: 21. 02. 2019