prof. Jan Evangelista Purkyně

* 18.12.1787 Libochovice – † 28.7.1869 Praha


lékař, biolog, zakladatel české vědy a vědecké terminologie


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství


bydliště

Praha, Vratislav, Praha


vzdělání

1801–1804 piaristické gymnázium Mikulov,
1804–1805 noviciát ve Staré Vodě na Moravě,
1806 filozofie v Litomyšli,
1807–1809 filozofie Praha,
1811–1818 Lékařská fakulta Praha (9. 12. 1818 promoce)


vyznamenání a pocty

Řád sv. Vladimíra (1862),
Řád Leopolda (1868),
pruský řád Červený orel (1869)


jiné pocty

řád České lékařské společnosti - J. E. Purkyně,
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně


dílo

Velmi rozsáhlé, německy, latinsky i česky. Vyšlo: Sebrané dílo ve 12 svazcích.


zaměstnání

1805–1806 učitel na piaristickém gymnáziu ve Strážnici,
1807–1812 vychovatel ve šlechtických rodinách,
1816–1818 praktikant na Chirurgické klinice prof. Fritze,
1819–1823 prosektor anatomie v Praze,
1823–1850 profesor ve Vratislavi,
1827 děkan na Lékařské fakultě v Praze,
1850–1857 profesor fyziologie Praha,
1857 ředitel Průmyslové školy pokračovací pro učně a řemeslníky


politická orientace

obrozenecký vlastenec, hlásal "politiku lásky, rozumu a snášenlivosti, pravdy",
1862–1867 poslanec Českého sněmu


odborné a zájmové organizace

Společnost vlasteneckého musea (1818),
Královská Akademie věd v Berlíně (1832),
dopisující člen Carské akademie věd v Petrohradě (1836),
Royal society v Londýně (1850),
jmenován starostou Přírodovědeckého sboru při Českém muzeu (1851),
Průmyslová jednota,
Akademie der Wissenschaften ve Vídni (1860),
dopisující člen Akadémie des Sciences v Paříži (1861)


pojmenováno

Masarykova univerzita v Brně nesla v letech 1960–1990 jméno Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně


poznámky

V roce 1821 spoluzakladatelem prvního českého vědeckého časopisu Krok; roku 1836 založil ve Vratislavi Towarzystwo literacko-slowiaňske; v roce 1848 se účastnil Slovanského sjezdu v Praze; 1853–1863 založil a vydával odborný časopis Živa; roku 1861 založil Spolek českých lékařů ve Vídni; v roce 1862 vydával Časopis lékařů českých; v roce 1863 spoluzakladatel a člen výboru Umělecké besedy; roku 1868 účast na slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu.pojmenované ulice

- Purkyněgasse - Purkyňova (Husovice)
Purkyňova (Královo Pole)
partneři


osoba na objektech

J. E. Purkyně
pomník: Bzenecká 23/01 busta J. E. Purkyně
busta: Kamenice 3/05


události

3. 10. 1960
Přejmenování Masarykovy univerzity
jeho jméno od roku 1960 univerzita nesla
25. 8. 1863
Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
účastník cyrilometodějských oslav v roce 1863
25. 6. 1863
Národní pěvecká slavnost


Lin


Aktualizováno: 07. 05. 2022