Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Evangelista Purkyně

  prof. MUDr. Jan Evangelista Purkyně


  • * 18.12.1787 Libochovice – † 28.7.1869 Praha


  • lékař, biolog, zakladatel české vědy a vědecké terminologie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství


  • bydliště

   Praha, Vratislav, Praha


  • vzdělání

   1801–1804 piaristické gymnázium Mikulov,
   1804–1805 noviciát ve Staré Vodě na Moravě,
   1806 filozofie v Litomyšli,
   1807–1809 filozofie Praha,
   1811–1818 Lékařská fakulta Praha (9. 12. 1818 promoce)

  • vyznamenání a pocty

   Řád sv. Vladimíra (1862),
   Řád Leopolda (1868),
   pruský řád Červený orel (1869)

  • jiné pocty

   řád České lékařské společnosti - J. E. Purkyně,
   Česká lékařská společnost J. E. Purkyně


  • dílo

   Velmi rozsáhlé, německy, latinsky i česky. Vyšlo: Sebrané dílo ve 12 svazcích.


  • zaměstnání

   1805–1806 učitel na piaristickém gymnáziu ve Strážnici,
   1807–1812 vychovatel ve šlechtických rodinách,
   1816–1818 praktikant na Chirurgické klinice prof. Fritze,
   1819–1823 prosektor anatomie v Praze,
   1823–1850 profesor ve Vratislavi,
   1827 děkan na Lékařské fakultě v Praze,
   1850–1857 profesor fyziologie Praha,
   1857 ředitel Průmyslové školy pokračovací pro učně a řemeslníky

  • politická orientace

   obrozenecký vlastenec, hlásal "politiku lásky, rozumu a snášenlivosti, pravdy",
   1862–1867 poslanec Českého sněmu

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost vlasteneckého musea (1818),
   Královská Akademie věd v Berlíně (1832),
   dopisující člen Carské akademie věd v Petrohradě (1836),
   Royal society v Londýně (1850),
   jmenován starostou Přírodovědeckého sboru při Českém muzeu (1851),
   Průmyslová jednota,
   Akademie der Wissenschaften ve Vídni (1860),
   dopisující člen Akadémie des Sciences v Paříži (1861)


  • pojmenováno

   Masarykova univerzita v Brně nesla v letech 1960–1990 jméno Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně


  • poznámky

   V roce 1821 spoluzakladatelem prvního českého vědeckého časopisu Krok; roku 1836 založil ve Vratislavi Towarzystwo literacko-slowiaňske; v roce 1848 se účastnil Slovanského sjezdu v Praze; 1853–1863 založil a vydával odborný časopis Živa; roku 1861 založil Spolek českých lékařů ve Vídni; v roce 1862 vydával Časopis lékařů českých; v roce 1863 spoluzakladatel a člen výboru Umělecké besedy; roku 1868 účast na slavnosti položení základního kamene k Národnímu divadlu.


  • obrazy

   img0170.jpg img0171.jpg img0172.jpg img1931.jpg img2471.jpg img2472.jpg img6038.jpg


  • pojmenované ulice

   - Purkyněgasse - Purkyňova (Husovice)
   Purkyňova (Královo Pole)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Chodounský
   student Cyril Purkyně
   vnuk Jiří Purkyně
   pravnuk Karl Asmund Rudolphi
   tchán


  • partneři

   Julie Purkyňová (Rudolphiová)
   sňatek: 1827


  • děti

   Karel Purkyně
   Emanuel Purkyně
   Johanna Purkyňová (Purkyňová)
   Rosálie Purkyňová (Purkyňová)


  • osoba na objektech

   J. E. Purkyně
   pomník: Bzenecká 23/01 busta J. E. Purkyně
   busta: Kamenice 3/05


  • události

   3. 10. 1960
   Přejmenování Masarykovy univerzity
   jeho jméno od roku 1960 univerzita nesla
   25. 8. 1863
   Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
   účastník cyrilometodějských oslav v roce 1863
   25. 6. 1863
   Národní pěvecká slavnost


  • autor

   Lin


Aktualizováno: 03. 09. 2015

Jan Evangelista Purkyně. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 797.