Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Přecechtěl

  Prof. MUDr. Ferdinand Přecechtěl, DrSc.


  • * 3.9.1926 Ostrava – † 21.5.2006 Brno


  • mikrobiolog, proděkan LF UJEP v Brně


  • vzdělání

   reformní reálné gymnázium v Ostravě,
   1950–1955 LF UJEP v Brně (obor všeobecné lékařství),
   1973 vědecká stáž na Statens Seruminstitut v Kodani (Dánsko),
   v roce 1983 jmenován profesorem

  • jiné pocty

   titul Vzorný učitel


  • dílo

   Autor učebních textů z oboru mikrobiologie.
   Velký význam mají skripta Lékařská mikrobiologie, tzv. Přecechtělova skripta.

   - Lékařská mikrobiologie. Praha, od roku 1961.
   - Lékařská mikrobiologie pro studující stomatologie. Brno, 1969.


  • zaměstnání

   po maturitě rok laborant na transfuzní stanici v Ostravě

   Lékařská fakulta UJEP (dnes Masarykova univerzita):
   - od roku 1955 pomocný asistent na ústavu lékařské mikrobiologie
   - od 1. 3. 1971 vedoucí ústavu mikrobiologie a imunologie (a současně i přednosta mikrobiologického oddělení FN u sv. Anny v Brně)
   - od roku 1975 vedoucí katedry mikrobiologie a imunologie
   - proděkan fakulty

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1965 člen ústřední oborové komise zdravotních laborantů ministerstev ČSR,
   předseda komise pro odborné atestace zdravotních laborantů při IDVPZ v Brně,
   člen redakční rady Časopisu lékařů českých


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob č. 536–537


  • poznámky

   Během studií se stal nejprve demonstrátorem, poté pomocnou vědeckou silou a nakonec i zastupujícím asistentem na Mikrobiologickém ústavu LF UJEP v Brně u prof. Tomáška.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Václav Tomášek
   spolupráce na Mikrobiologickém ústavu LF UJEP v Brně


  • stavby

   Fakultní nemocnice U sv. Anny
   Pekařská 53/664
   místo jeho působení
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 22. 11. 2017