Prof. MUDr. Vladimír Kluska

* 29.8.1909 Čebín (okr. Brno-venkov) – † 28.9.2001


pediatr, infektolog, přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí


zajímavé okolnosti

zakladatel moravské dětské infekciologie


bydliště

Brno, Grohova 10 (1948),
Brno, Erbenova 9 (od 1968)


vzdělání

1920–1928 Reformní reálné gymnázium v Tišnově,
LF MU v Brně (1935 promoce),
1947 pediatrický sjezd a studijní pobyt v New Yorku,
5. 4. – 31. 7. 1948 kurz sociální pediatrie UNICEF v Paříži


jiné pocty

Velká pamětní bronzová medaile UJEP (1974)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1937–1939 sekundární lékař nemocnice ve Zlíně,
1. 7. 1939 – 1940 lékař na Dětské klinice LF MU v Brně (v době okupace dětské oddělení Zemské nemocnice),
1940 novorozenecké oddělení Zemské porodnice na Obilním trhu,
1. 10. 1940 – 31. 5. 1945 pomocná vědecká síla a poté asistent dětského oddělení Zemské nemocnice,
1. 6. 1945 – 28. 2. 1946 asistent Dětské kliniky LF MU v Brně,
1. 3. 1946 – 1947 vedl Dětskou kliniku Palackého univerzity v Olomouci,
od roku 1947 asistent Dětské kliniky LF MU v Brně a ordinář novorozeneckého oddělení fakultní porodnice v Brně,
přednášky sociální pediatrie na Vysoké škole sociální v Brně,
od roku 1951 primář infekčního oddělení Fakultní dětské nemocnice v Brně,
od roku 1968 přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí


odborné a zájmové organizace

člen výboru pediatrické společnosti,
jednatel Moravsko-slezské pediatrické společnosti,
zakládající člen výboru infekční sekce, člen redakční rady Československé pediatrie,
předseda atestační komise pro dětské lékaře na Moravě


hrob

poznámky

Od roku 1951 nemohl přednášet na univerzitách. Záminkou bylo náboženské založení, malá ideologická vyspělost a údajný styk s českými emigrantskými kruhy v Paříži. V červnu 1949 byl pro to dokonce souzen. Soud ho sice zprostil viny, vyučovat ale nadále nesměl. Navíc byl diskvalifikován z konkurzního řízení na přednostu I. a II. dětské kliniky, přestože vědeckou kvalifikací i morálkou byl vhodným kandidátem. Byl poškozen v osobním, vědeckém i společenském životě. V roce 1956 bylo dokonce požadováno jeho nové habilitační řízení.
Roku 1968 navrhla rehabilitační komise návrat doc. Klusky na lékařskou fakultu do funkce přednosty dětské infekční kliniky a také jeho jmenování mimořádným profesorem. Následné období normalizace, však profesuru znemožnilo.
Prosadil zřízení kliniky dětských infekčních chorob. Vybudoval novorozenecké oddělení v porodnici na Obilním trhu.
Organizoval mezinárodní pediatrické sjezdy v Brně a také dnes tradiční Pediatrické dny dětské nemocnice. Inicioval rekonstrukci brněnské dětské nemocnice a stavbu nového pavilonu pro kliniku dětských infekčních chorob.osoby

Otakar Teyschl
spolupracovník


partneři

Anna Klusková
(první manželka) Marie Klusková
(druhá manželka)ulice

Grohova
bydliště doložené v roce 1948 Erbenova
bydliště doložené po roce 1968


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 06. 09. 2022