prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c.

* 19.7.1936 Tuchoměřice (okrese Praha-západ)


profesor farmakognózie; v letech 2000–2006 rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


cena města

Brna, lékařské vědy a farmacie (2022)


vzdělání

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1959)


jiné pocty

čestná medaile České farmaceutické společnosti ČLS JEP (2016)


dílo

Svou výzkumnou činnost zaměřil na analytické hodnocení obsahu léčiv, izolaci a identifikaci sekundárních rostlinných metabolitů a biogenních látek s chemoprotektivním účinkem. Zabýval se také studiem tkáňových kultur vyšších rostlin a systémů produkujících léčiva významných látek. Je autorem více než 200 odborných článků a publikací a 14 vysokoškolských studijních textů.


zaměstnání

1961–1993 Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě - Katedra farmakognózie a botaniky (1966 RNDr., 1969 DrSc., 1978 doc., 1995 prof.),
od roku 1993 Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno - Ústav přírodních léčiv


odborné a zájmové organizace

Slovenská farmaceutická společnost,
Česká farmaceutická společnost ČLS JEP,
Česká chemická společnost,
Česká biotechnologická společnost,
člen vědeckých rad a odborných komisí MZ SR, MZ ČR, MŠMT České republiky


události

24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022
jeden z oceněných
28. 9. 2003
Slavnostní otevření Fakultní lékárny Farmaceutické fakulty VFU Brno
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
26. 9. 2003
Otevření nového pavilonu klinik na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
13. 9. 2001
Slavnostní otevření Kounicových studentských kolejí VFU Brno
rektor VFU Brno
22. 6. 1999
Slavnostní otevření pavilonu profesora A. Klobouka
rektor univerzity v letech 2000–2006


Jis, PeDro


Aktualizováno: 04. 02. 2023