Doc. PhDr. Boleslav Bárta, CSc.

* 14.8.1929 Rozhraní – † 31.5.1991 Budmerice (Slovensko)


psycholog, politik, osobnost moravského hnutí


národnost

česká


nej...

české země: v roce 1958 založil v Brně první Dětskou psychologickou poradnu, v roce 1967 přejmenovanou na Psychologickou výchovnou kliniku


vzdělání

gymnázium v Brně a poté v Bruntále,
FF MU v Brně - psychologie (1952 promoce)


dílo

- Stručný psychologický slovník. Brno 1968.
- Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko. Brno 1990.


zaměstnání

dělník v Závodech Jana Švermy (během studia na FF MU),
pomocná síla Psychologického ústavu FF MU,
od roku 1952 klinický psycholog ve Státní psychiatrické léčebně v Kroměříži,
ředitel Psychologické výchovné kliniky v Brně (v roce 1973 z politických důvodů propuštěn),
současně pedagog Psychologického ústavu FF MU (od roku 1971 z politických důvodů nemohl vyučovat),
7. 6. 1990 – 31. 5. 1991 poslanec Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky


odborné a zájmové organizace

Společnost pro Moravu a Slezsko,
Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko (zakladatel a první předseda)


hrob

poznámky

Bojovník za moravskou autonomii. Vůdčí osobnost Společnosti pro Moravu a Slezsko, která vznikla v květnu 1968. Bárta chtěl vytvořit samosprávu Moravy a Slezska v rámci československého státu. Tyto snahy však zastavil 21. srpen 1968. Boleslav Bárta byl od té doby komunistickými režimem perzekvován.
Od roku 1970 nesměl publikovat a byl nucen k tomu, aby se vzdal autorství některých svých léčebných metod pro děti s těžkým postižením. Také mu byl upřen titul docenta, nesměl vyučovat na FF MU a dostal výpověď z funkce ředitele brněnské Psychologické výchovné kliniky, kterou pomáhal založit.

Pod jeho vedením dosáhlo Hnutí za samosprávnou demokracii největších úspěchů. Jeho velkým cílem byl vznik trojdílné Československé spolkové republiky.
Roku 1990 navrhl Federálnímu shromáždění, aby došlo ke změně názvu České republiky na Českomoravskou republiku a taktéž České národní rady na Českomoravskou národní radu.
Posledního rozloučení s Boleslavem Bártou, které se odehrálo v Janáčkově divadle v Brně, se zúčastnilo několik tisíc lidí. Politická strana Moravané každoročně pořádá pietní shromáždění u Bártova hrobu na brněnském Ústředním hřbitově.prameny, literatura

ulice

Zachova (Zachgasse)
Boleslav Bárta v domě č. p. 1 v roce 1958 založil a vedl první Dětskou psychologickou poradnu v českých zemích, která zde dodnes funguje pod názvem Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o.


osoba na objektech

B. Bárta
pamětní deska: Zachova 1/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


mát


Aktualizováno: 08. 07. 2021