Karel Hájek

* 4.11.1905 Diváky, okr. Břeclav – † 4.8.1943 Vídeň


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno, U linie 5


zaměstnání

pomocný zaměstnanec poštypoznámky

Poštovní skupina působila zprvu v rámci ON, později se zde projevoval vliv PVVZ a částečně KSČ. Skupina zabavovala zásilky německých vojáků a jejich obsah byl předáván rodinám zatčených apod.
Po zatčení Rudolfa Holého v září 1942, člena poštovní skupiny, který se zdržoval v ilegalitě, byla činnost odhalena a větší část členů skupiny byla v listopadu 1942 zatčena. Karel Hájek, člen poštovní skupiny Pravda vítězí, byl zatčen 19. 11. 1942.
osoby

Karel Bartošek
společně popraveni Jindřich Čadílek
společně popraveni Josef Fritz
společně popraveni Petr Hipp
společně popraveni Bohumil Jindra
společně popraveni
další osoby (3)...


ulice

U linie
bydliště (dnes Celní)


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Kounicova 26/01 popravení ve Vídni
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/02
místo posledního odpočinku


události

19. 3. 1946
Uložení ostatků popravených ve Vídni
jeden z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 29. 12. 2018