Internetová encyklopedie dějin Brna

František Bauer

  František Bauer


  • * 23.10.1845 Praha – † 23.3.1901 Praha


  • středoškolský profesor, popularizátor brněnské historie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   je autorem první rozsáhlejší české tištěné práce o Brně (z roku 1892) a dvou prací o Špilberku a jeho vězních (z let 1888 a 1893)


  • bydliště

   Brno, Údolní 3 (1881–1896)


  • vzdělání

   c. k. akademické gymnázium v Praze,
   1867 dokončení studií na pražské filozofické fakultě


  • dílo

   Do roku 1882 vyšlo 29 prací věnovaných Moravě. Osmnáct z nich pojednává o Moravském krasu. Samotnému městu Brnu byly věnovány následující publikace: Brno. Vydáno v Telči 1892 u Emila Šolce, 215s; dále Podzemní žaláře na brněnském Špilberku a osudy nejzajímavějších vězňů. Praha 1888, vydavatel Alois Hynek, 173s; Vězňové na Špilberku. Karbonáři. Praha 1893, vydavatel V. Řezníček, 165s.


  • zaměstnání

   1867–1871 působil na školách jako suplent (1872 jmenován učitelem, 1876 profesorem),
   1867–1869 Vyšší gymnázium v Hradci Králové,
   1870–1872 německé Vyšší gymnázium v Praze na Malé straně ,
   1872 Vyšší reálné gymnázium v Mostě,
   1876–1878 Státní gymnázium v Těšíně,
   1878–1896 1. německé gymnázium v Brně (výuka latiny, němčiny, češtiny a také řečtiny),
   1897 návrat do rodné Prahy


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Bauerová (Avilová)


  • děti

   Vladimír Bauer
   Leo Bauer


  • ulice

   Údolní
   bydliště v letech 1881–1896


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 04. 01. 2018