František Bauer

* 23.10.1845 Praha – † 23.3.1901 Praha


středoškolský profesor, popularizátor brněnské historie


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

je autorem první rozsáhlejší české tištěné práce o Brně (z roku 1892) a dvou prací o Špilberku a jeho vězních (z let 1888 a 1893)


bydliště

Brno, Údolní 3 (1881–1896)


vzdělání

c. k. akademické gymnázium v Praze,
1867 dokončení studií na pražské filozofické fakultě


dílo

Do roku 1882 vyšlo 29 prací věnovaných Moravě. Osmnáct z nich pojednává o Moravském krasu. Samotnému městu Brnu byly věnovány následující publikace: Brno. Vydáno v Telči 1892 u Emila Šolce, 215s; dále Podzemní žaláře na brněnském Špilberku a osudy nejzajímavějších vězňů. Praha 1888, vydavatel Alois Hynek, 173s; Vězňové na Špilberku. Karbonáři. Praha 1893, vydavatel V. Řezníček, 165s.


zaměstnání

1867–1871 působil na školách jako suplent (1872 jmenován učitelem, 1876 profesorem),
1867–1869 Vyšší gymnázium v Hradci Králové,
1870–1872 německé Vyšší gymnázium v Praze na Malé straně ,
1872 Vyšší reálné gymnázium v Mostě,
1876–1878 Státní gymnázium v Těšíně,
1878–1896 1. německé gymnázium v Brně (výuka latiny, němčiny, češtiny a také řečtiny),
1897 návrat do rodné Prahy


prameny, literaturaulice

Údolní
bydliště v letech 1881–1896


Jord


Aktualizováno: 04. 01. 2018