Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Horák

  Josef Horák


  • * 13.1.1889 Sokolnice (okres Brno-venkov) – † 25.11.1943 Vratislav


  • válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Sokolnice čp. 132 (rodný dům),
   Brno, Okružní (dnes Bráfova) 93


  • vzdělání

   klasické gymnázium,
   Český učitelský ústav v Brně (zkouška způsobilosti pro obecné školy),
   Masarykova univerzita v Brně (v roce 1927 složil státní zkoušky z tělocviku pro střední školy)

  • vyznamenání a pocty

   za činnost v italských legiích obdržel několik vyznamenání (italský kříž, 4 italské a 2 československé medaile)


  • zaměstnání

   voják z povolání


  • poznámky

   První světové války se účastnil jako podporučík, zajat na italské frontě. Přihlásil se do tvořících se legií, vrátil se jako kapitán pěšího pluku 31 v prosinci 1918. Od ledna 1919 sloužil u pěšího pluku 31 v Trenčíně a Užhorodě.
   Od 1. března 1920 přidělen jako osvětový a tělocvičný referent na velitelství 6. divize v Brně a později na Zemské vojenské velitelství v Brně.
   Od 18. září 1924 přidělen k pěšímu pluku 43 v Brně, kde byl postupně velitelem čety, roty a zástupcem velitele praporu, od 18. října 1937 přeložen k 6. pěšímu pluku do Místku, kde sloužil až do okupace. Ještě absolvoval kurz branné výchovy v Praze, v listopadu 1939 byl převeden do služeb ministerstva školství a přidělen jako vrchní administrativní tajemník k okresnímu školnímu výboru Brno-venkov. V roce 1941 byl penzionován.
   Za nacistické okupace se zapojil do odboje v Obraně národa (skupina Brno-východ, úsek Zbrojovka) - účastnil se vyvážení zbraní z brněnské Zbrojovky. Sám měl doma odborně uschované dva kulomety ZB, bednu nábojů a plány ze Zbrojovky. Gestapo vše vykopalo a odvezlo po Horákově zatčení.
   Zatčen byl brněnským gestapem 5. května 1943, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, poté převezen do Vratislavi. Zde odsouzen 22. října 1943 lidovým soudem pro velezradu a napomáhání nepříteli k trestu smrti, rozsudek vykonán 25. listopadu 1943. S ním popraveno dalších 5 spolupracovníků, podle svědectví šli všichni na smrt statečně za zpěvu vlasteneckých písní.

   V databázi www.vuapraha.army.cz uvedeno:
   Domovská obec: Sokolnice. V rakousko-uherské armádě praporčík 8. pěšího pluku. Zajat: 22. 7. 1915, St. Michele. Do legií se přihlásil v prosinci 1916. Do čs. legie v Itálii zařazen 2. 4. 1918, depos. rota, šikovatel. Konec v legiích 11. 2. 1920, poslední útvar: 31. pěší pluk, poslední hodnost: rotmistr. Demobilizován.
   Zřídkaveselý a kol. uvádějí datum popravy: 25. 1. 1944.


  • obrazy

   img0183.jpg


  • pojmenované ulice

   Horákova (Žabovřesky)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Horáková (Schneeweisová)
   sňatek: 25. 6. 1914, Borkovany


  • děti

   Marie Horáková
   Jiřina Horáková


  • rodiče

   Josef Horák
   Apolonie Horáková (Kučerová)


  • ulice

   Okružní
   bydliště (dnes Bráfova)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 04. 2019

Josef Horák. MuMB - sbírky, inv. č. 152 657.