Rudolf Reissig

* 11.4.1874 Praha-Smíchov – † 12.7.1939 Praha


hudebník, pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

značná koncertní činnost sólová na housle, violu a violu d´amour


bydliště

Brno, Tivoli 53


vzdělání

1885–1892 konzervatoř Praha


dílo

Koncertní vystupování v mnoha městech (i ve Vídni, Praze a Berlíně). Účast v komorní souhře kvartet v Kroměříži, Brně a Českého kvarteta. Samostatná provedení dirigentská a sbormistrovská díla českých i světových skladatelů.
Výčet díla - viz Československý hudební slovník osob a institucí, II. sv., Praha 1965, s. 413–414.


zaměstnání

1894–1896 učitel hudební školy Moravana Kroměříž,
1896–1919 učitel hudební školy Besedy brněnské (od roku 1899 byl jejím ředitelem),
1899–1918 sbormistr Filharmonického sboru Beseda brněnská,
1903–1909 učitel varhanické školy v Brně,
1919–1920 profesor konzervatoře Brno


odborné a zájmové organizace

Filharmonický spolek Beseda brněnská (1896–1939)


hrob

Praha, Olšanské hřbitovy, sk. IX/5–52


poznámky

Rudolf Reissig učil Josefa Holuba, skvělého českého houslistu, navíc výrazně spojeného s Brnem (J. Holub byl srovnáván vídeňskou kritikou s Ondříčkem, Kubelíkem, Příhodou). Z Holic do Brna přišel ve věku 8 let. Byl posledním a tedy desátým dítětem svých rodičů. Všichni sourozenci byli výrazně hudebně talentovaní. Rudolf Reissig k němu měl otcovský vztah. Byl si okamžitě vědom, že se mu v osobě Josefa Holuba dostává do rukou houslový talent mimořádného formátu. Společné koncertní vystoupení 4. 2. 1917, kdy spolu Josef Holub a Rudolf Reissig na koncertě České filharmonie v Praze za řízení Dr. Viléma Zemánka provedli Dvojkoncert pro dvoje housle a orch. J. S. Bacha d moll BWV 1043, dokládá jejich hezký vztah.
Rudolf Reissig patří k první generaci pedagogů houslí v historii (nyní již stoleté) Konzervatoře Brno. Ovšem již po ročním působení odešel do Prahy, kde potom pokračoval v pedagogické práci na Pražské konzervatoři.

[Informace uvedené v poznámce pro naši encyklopedii v květnu 2020 poskytl pan Martin Slávik, který se v tu dobu chystal napsat knížku o slavných brněnských houslistech.
Informace o Josefu Holubovi čerpal z Československého hudebního slovníku, jiné údaje získal od p. Jiřího Preissingera, rodáka z Pozořic a koncertního mistra opery v německém Cofburgu, de facto posledního absolventa z houslové třídy Josefa Holuba na konzervatoři v Brně. Datum a program koncertu (výhradně z díla J. S. Bacha) na němž v Praze vystoupili prof. Rudolf Reissig a mladý J. Holub pan Slávik získal přímo z archivu České filharmonie vloni zhruba touto dobou.
Za jeho poskytnuté informace děkujeme.]pojmenované ulice

Reissigova (Ponava)
partneři

Olga Reissigová (Sázavská)
sňatek: 17. 7. 1906


děti

Eliška Reissigová (Reissigová)
provdaná Ždímalová


ulice

Tivoli
bydliště (dnes Jiráskova)


Fl


Aktualizováno: 17. 05. 2020