Internetová encyklopedie dějin Brna

František Petráček

  František Petráček


  • * 29.3.1897 Hradec Králové – † 3.1.1940 Brno, Sušilovy koleje


  • válka a odboj 1914–1919; čs. dobrovolec; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; armáda


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   nevrátil se z výslechu (sebevražda)


  • vzdělání

   obchodní akademie v Hradci Králové

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1914–1918


  • zaměstnání

   voják z povolání (štábní kapitán),
   aktuárský tajemník Vysoké školy technické


  • poznámky

   Za první světové války bojoval na italské a srbské frontě. Po skončení války se zúčastnil bojů s Maďarskem o území jižního Slovenska, za což získal válečný kříž a divizní pochvalu.
   Později sloužil u 2. horského pluku, pěšího pluku 13, pěšího pluku 4 Prokopa Holého, v pěchotním učilišti v Milovicích jako učitel pěchotních zbraní, na Ministerstvu národní obrany I/1 odd., u 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny v Brně (velitel roty doprovodných zbraní). Za zásluhy o zdokonalení pěchotních zbraní mu udělilo MNO šest pochvalných uznání.
   Za mobilizace v roce 1938 přidělen k hlavnímu štábu MNO do Prahy.
   Po okupaci byl zaměstnán jako vrchní aktuárský tajemník na Vysoké škole technické v Brně. Zapojil se do odboje v Obraně národa, skupina Brno-západ, úsek Pisárky (úsekový velitel).
   Dle poválečné vzpomínky uložené v Muzeu města Brna spolupracoval s pplk. Tomášem Podruhem, pplk. Janem Goldou, mjr. Krampolem, škpt. Vaškem a jinými. Gestapem byl zatčen 7. 12. 1939, vězněn v Brně v Sušilových kolejích, kde podle oznámení gestapa také zemřel. Podle propašovaných zpráv od spoluvězňů se nevrátil z výslechu.


  • obrazy

   img0214.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Golda
   spolupráce v době okupace Tomáš Podruh
   spolupráce v odboji


  • děti

   Miloslav Petráček


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 16. 07. 2013

František Petráček. MuMB - sbírky, inv. č. 150 279.