František Petráček

* 29.3.1897 Hradec Králové – † 3.1.1940 Brno, Sušilovy koleje


válka a odboj 1914–1919; čs. dobrovolec; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; armáda


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

nevrátil se z výslechu (sebevražda)


vzdělání

obchodní akademie v Hradci Králové


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1914–1918


zaměstnání

voják z povolání (štábní kapitán),
aktuárský tajemník Vysoké školy technické


poznámky

Za první světové války bojoval na italské a srbské frontě. Po skončení války se zúčastnil bojů s Maďarskem o území jižního Slovenska, za což získal válečný kříž a divizní pochvalu.
Později sloužil u 2. horského pluku, pěšího pluku 13, pěšího pluku 4 Prokopa Holého, v pěchotním učilišti v Milovicích jako učitel pěchotních zbraní, na Ministerstvu národní obrany I/1 odd., u 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny v Brně (velitel roty doprovodných zbraní). Za zásluhy o zdokonalení pěchotních zbraní mu udělilo MNO šest pochvalných uznání.
Za mobilizace v roce 1938 přidělen k hlavnímu štábu MNO do Prahy.
Po okupaci byl zaměstnán jako vrchní aktuárský tajemník na Vysoké škole technické v Brně. Zapojil se do odboje v Obraně národa, skupina Brno-západ, úsek Pisárky (úsekový velitel).
Dle poválečné vzpomínky uložené v Muzeu města Brna spolupracoval s pplk. Tomášem Podruhem, pplk. Janem Goldou, mjr. Krampolem, škpt. Vaškem a jinými. Gestapem byl zatčen 7. 12. 1939, vězněn v Brně v Sušilových kolejích, kde podle oznámení gestapa také zemřel. Podle propašovaných zpráv od spoluvězňů se nevrátil z výslechu.
osoby

Jan Golda
spolupráce v době okupace Tomáš Podruh
spolupráce v odbojiMenš


Aktualizováno: 16. 07. 2013