Plukovník generálního štábu in memoriam Jan Valenta

* 20.5.1894 Kloboučky (okres Vyškov) – † 21.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 21. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Kloboučky čp. 85 (rodný dům),
Brno, Falkensteinerova 46


vzdělání

reálka v Bučovicích


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1914–1918,
Řád sokola s meči,
Revoluční medaile,
Medaile za Vítězství


jiné pocty

Plukovník generálního štábu in memoriam (1946)


zaměstnání

voják z povolání (podplukovník),
úředník Zemského úřadu v Brně


poznámky

Narodil se jako syn malorolníka. Po ukončení reálky se přihlásil k vysokoškolskému studiu, které však přerušila první světová válka. Jako desátník - jednoroční dobrovolník 49. pěšího pluku rakousko-uherské armády byl 17. 9. 1915 zajat na ruské frontě u Deražna. Do čs. legie v Rusku zařazen 29. 7. 1916, 1. střelecký pluk, vojín.

Do vlasti se vrátil v roce 1920 jako štábní kapitán 1. střeleckého pluku Jana Husi. Pokračoval ve službě v československé armádě: nejdříve sloužil v Českých Budějovicích u 1. pluku Jana Husi, poté v Praze a nakonec v Brně na Zemském vojenském velitelství jako náčelník 4. oddělení, nakonec jako náčelník štábu 6. divize.
Po vzniku protektorátu byl přidělen k Zemskému úřadu v Brně, byl však jako legionář předčasně dán do penze.
Od počátku okupace se účastnil odbojového hnutí v Obraně národa (zemské velitelství, kraj Brno-město) Petiční výbor Věrni zůstaneme. Zatčen byl 9. října 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Stanným soudem odsouzen k trestu smrti a 21. června 1942 popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 23. 6. 1942, číslo kremace 5975.
Podrobně je vylíčena jeho vojenská dráha v publikaci „Vlast a čest byly jim dražší nežli život“.
osoby

František Boleloucký
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Božena Brunclíková
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Antonín Brychta
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni František Čermák
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Otakar Hubík
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni
další osoby (5)...


partneřiulice

Falkensteinerova
bydliště v době úmrtí (dnes Gorkého)


události

22. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 20. 6. a 21. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2438/u
21. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 21. června)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 07. 03. 2024