Internetová encyklopedie dějin Brna

Kryštof Neuenheimb

  PhDr. et ThDr. P. Kryštof Neuenheimb, SJ


  • * 22.2.1699 Brno – † 26.6.1749 Olomouc


  • jezuita, univerzitní profesor filozofie, teologie a matematiky


  • vzdělání

   5. 1. 1716 vstoupil do brněnského jezuitského noviciátu


  • dílo

   V 18. století bylo vysoce ceněno jeho dílo „Epitome theologico-polemica“ – soubor teologicky sporných otázek, sestavený z různých odborníků, zvláště z Roberta Bellarmina SJ (pozdější kardinál a církevní učitel) k užitku farářů.
   Dva díly vyšly v Olomouci 1748. Dílo věnoval olomouckému biskupovi kardinálu F. J. Troyerovi.


  • zaměstnání

   „Úhrnem 1 rok učil hebrejštině, 3 matematice, 5 filosofii, 12 teologii (4 dogmatické, 3 exegesi, 4 polemické, 1 morální), 1 rok byl seniorem filosofie, 3 roky děkanem filosofické fakulty, 3 roky seniorem teologie, 1 rok děkanem teologické fakulty, 1 rok kázal studentům, 3 lidu, 5 let vykládal katechismus, 3 roky řídil mariánskou družinu, 6 let byl rádcem rektora, 8 rádcem akademie (univerzity).“
   (citace z publikace Josef Koláček, 200 let jezuitů v Brně)


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "200 let jezuitů v Brně"


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 20. 02. 2018