Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladislav David

  prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., dr. h. c.


  • * 12.8.1927 Brno – † 11.3.2014 Brno


  • právník, pedagog a publicista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • bydliště

   Brno, Barvičova 48 (1948)


  • vzdělání

   maturitní zkouška (1946),
   1946–1950 PrF MU,
   1975 disertační práce na PrF UK,
   1981 doktor právních věd


  • dílo

   zobrazit


  • odborné a zájmové organizace

   Slévárenství,
   Hutnické listy,
   Práce,
   Rovnost,
   Brněnské veletrhy a výstavy


  • poznámky

   V roce 1950 byla PrF MU zrušena a rozhodl se odejít do Prahy, kde se oženil.
   Soustředil se na otázky válečných konfliktů, mezinárodního terorismu a evropského práva.
   Pracoval na univerzitách v Brně, Praze, Olomouci, Bratislavě, Košicích, Kodani, Kyjevě, Lipsku, Vratislavi a Karlových Varech.
   Pracoval pro časopisy Slévárenství, Hutnické listy, Práce a Rovnost.
   Psal pro Brněnské veletrhy a výstavy scénáře výstav v zahraničí a mezitím studoval mezinárodní právo.
   Když v 60. letech došlo k uvolnění, podílel se na znovuotevření PrF MU, kam nastoupil jako odborný asistent na katedře mezinárodního práva a následně se zde stal vedoucím katedry.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Hynek Bulín
   profesor Jiří Cvetler
   učitel František Weyr
   profesor


  • ulice

   Barvičova
   bydliště doložené v roce 1948


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 06. 03. 2020