JUDr. Felix Loria

* 15.12.1892 Brno


advokát v Brnězaměstnání

advokát v Brně


odborné a zájmové organizace

Levá fronta v Brně,
ARS, klub pro moderní umění a vědu


poznámky

Velmi se angažoval za první republiky v boji proti nastupujícímu fašismu v Evropě i u nás, v akcích na pomoc rakouským emigrantům, kteří k nám přicházeli po roce 1934, a kterým pomáhal v právních otázkách. V interpelaci poslance Klímy na ministra vnitra z 9. 7. 1936 se hovoří o nedemokratickém postupu zemského úřadu v Brně při vypovídání protifašistických emigrantů z Rakouska, které většinou zastupoval JUDr. Felix Loria. Policejní ředitelství v Brně trvalo na tom, že uznává jen emigranty z únorových bojů v roce 1934 v Rakousku. To znamenalo, že kdo přicházel od roku 1935, nebyl považován za emigranta. Každý emigrant, který neměl pas a přestoupil hranice, byl policejně potrestán.
Když byl policejně potrestán, mohl být pokládán za obtížného cizince a mohl být vyhoštěn. Dr. Loria to chtěl vysvětlit osobně s delegací u zemského výboru v Brně, podal žádost o přijetí deputace k zemskému prezidentovi, ohlásil zástupce spolku Solidarita, poslance Klímu, tři dělníky a sebe jako právníka. Nejdříve nedostal ani odpověď, pak výmluvy na časové zaneprázdnění, nakonec by deputaci přijali, ale bez dr. Lorii. Poslanec Klíma v interpelaci zdůraznil, že právě právník Loria je nejlépe schopen podat odborné vysvětlení záležitosti.osoby

Marie Velgová
F. Loria byl obhájcem M. Velgové


partneři

Hedwig Loria (Fischer)
sňatek: 14. 8. 1921, Jihlava (městská rada)
ulice

Franzensglacis + Carlsglacis (též Karlsglacis) + Theresienglacis + Zollhausglacis (Františkovo + Karlovo + Tereziino + Celní Koliště)
rodný dům (dnes Koliště) Augustinská
bydliště doložené v roce 1921 (dnes Jaselská) Běhounská
sídlo advokátní kanceláře v domě č. 10


Menš


Aktualizováno: 19. 01. 2019