Jiří Kocan

* 20.10.1899 Bratyšov (okr. Tlumač - nyní Ukrajina) – † 13.4.1971


kněz


zajímavé okolnosti

Koncem roku 1922 byl J. Kocan vyslán se skupinou prvních jedenácti bohoslovců Církve československé husitské na teologická studia do Srbska.


vzdělání

středoškolská studia zahájil ve Stanislavově (nostrifikační maturitní zkoušku absolvoval v Brně)
v letech 1922–1925 studoval na srbském pravoslavném učilišti sv. Sávy ve Sremských Karlovcích,
Husova čs. evangelická bohoslovecká fakulta v Praze,
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (dva semestry)


zaměstnání

po návratu ze Srbska složil před diecézní komisí v Olomouci zkoušku pro výuku náboženství na obecných a měšťanských školách a v letech 1925–1927 působil jako katecheta v Brně-Žabovřeskách,
roku 1926 vysvěcen na kněze,
roku 1927 ustanoven pomocným duchovním v Brně (až do roku 1932),
v roce 1933 přeložen do Brodku u Přerova, kde působil až do roku 1959, kdy odešel do starobního důchodu


odborné a zájmové organizace

předseda sociální komise při MNV v Brodku u Přerova


poznámky

krátce byl vězněn gestapem (od 24. do 30. září 1940)partneři

Marie Kocanová (Králíková)
sňatek: 1922 (manželství rozloučeno)
(první manželka)
Františka Kocanová (Vykydalová)
sňatek: 1938
(druhá manželka)Jord


Aktualizováno: 30. 05. 2018