Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jiří Kocan

  Jiří Kocan


  • * 20.10.1899 Bratyšov (okr. Tlumač - nyní Ukrajina) – † 13.4.1971


  • kněz


  • zajímavé okolnosti

   Koncem roku 1922 byl J. Kocan vyslán se skupinou prvních jedenácti bohoslovců Církve československé husitské na teologická studia do Srbska.


  • vzdělání

   středoškolská studia zahájil ve Stanislavově (nostrifikační maturitní zkoušku absolvoval v Brně)
   v letech 1922–1925 studoval na srbském pravoslavném učilišti sv. Sávy ve Sremských Karlovcích,
   Husova čs. evangelická bohoslovecká fakulta v Praze,
   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (dva semestry)


  • zaměstnání

   po návratu ze Srbska složil před diecézní komisí v Olomouci zkoušku pro výuku náboženství na obecných a měšťanských školách a v letech 1925–1927 působil jako katecheta v Brně-Žabovřeskách,
   roku 1926 vysvěcen na kněze,
   roku 1927 ustanoven pomocným duchovním v Brně (až do roku 1932),
   v roce 1933 přeložen do Brodku u Přerova, kde působil až do roku 1959, kdy odešel do starobního důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   předseda sociální komise při MNV v Brodku u Přerova


  • poznámky

   krátce byl vězněn gestapem (od 24. do 30. září 1940)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945"


  • partneři

   Marie Kocanová (Králíková)
   sňatek: 1922 (manželství rozloučeno)
   (první manželka (manželství rozloučeno)
   Františka Kocanová (Vykydalová)
   sňatek: 1938
   (druhá manželka)


  • děti

   Jiří Kocan
   Naděžda Kocanová


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 30. 05. 2018