Prof. Ing. Jan Lužný, CSc.

* 4.2.1929 Liptovský Mikuláš (Slovensko) – † 29.1.2013 Olomouc


šlechtitel a odborník v zahradnictví; vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

mládí prožil na Slovensku, ke kterému měl po celý život velmi vřelý vztah (po vzniku Slovenského štátu se rodina roku 1939 navrátila na Moravu)


vzdělání

Vyšší hospodářská škola v Přerově (1946 maturita)
1946–1950 Vysoká škola zemědělská v Brně (1961 obhajoba kandidátské dizertační práce, 1965 habilitace pro obor Šlechtění a genetika zahradnických rostlin (jmenován až 1966); 1990 jmenován profesorem


vyznamenání a pocty

za celoživotní práci prestižní medaile J. G. Mendela (2006)
udělen titul Emeritní profesor Mendelovy univerzity (2010)


jiné pocty

v srpnu 2013 byla na mezinárodní výstavě jiřinek ve Velkých Opatovicích po panu prof. Lužném slavnostně pokřtěna nová česká odrůda jiřinek (jedná se o jiřinku typu semikaktusku s jemně růžově bílým květem)


dílo

Napsal více než 70 původních vědeckých prací, obhájil 37 závěrečných zpráv výzkumných úkolů a je autorem desítek odborných článků a pojednání.
Byl školitelem 26 aspirantů na úseku genetiky a šlechtění zahradnických plodin z Čech a Slovenska.


zaměstnání

po ukončení vojenské prezenční služby nastoupil roku 1952 do Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci (od roku 1957 vedl Oddělení šlechtění, po reorganizaci se v roce 1962 stal zástupcem Oddělení šlechtění a světových sortimentů),
v letech 1965–1992 působil jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole zemědělské v Brně


odborné a zájmové organizace

na začátku své profesní dráhy koncipoval a prakticky realizoval využití čmeláků k řízenému opylování při šlechtění zeleniny


poznámky

V roce 1952 byla přemístěna výuka zahradnictví v rámci tehdejší Vysoké školy zemědělské z Brna do Lednice na Moravě. Začal se budovat obor zahradnictví a do programu hlavních předmětů byla zařazena i problematika šlechtění zahradnických rostlin.
V roce 1985 vznikla v Lednici samostatná Zahradnická fakulta. J. Lužný společně s prof. Jaroslavem Machovcem připravili studijní plány a jejich úloha při vzniku a odborné profilaci Zahradnické fakulty nebyla dodnes doceněna.partneři


Jord


Aktualizováno: 02. 07. 2018