Internetová encyklopedie dějin Brna

Radoslav Večerka

  prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc.


  • * 18.4.1928 Brno – † 15.12.2017 Brno


  • český lingvista, literární vědec a slavista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • bydliště

   Brno, Vážného 33 (1948)

  • cena města

   Cena města Brna v oboru společenské vědy (2003)


  • vzdělání

   1947 maturita,
   1947–1952 FF MU - obor český jazyk a ruský jazyk,
   1990 jmenován profesorem

  • jiné pocty

   Zlatá medaile Masarykovy univerzity


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od roku 1950 FF MU,
   1984–1985 a 1990–1991 hostující profesor na univerzitě v Erlangenu a Münsteru

  • odborné a zájmové organizace

   Komise pro církevněslovanskou lexikologii a lexikografii při Mezinárodním komitétu slavistů


  • poznámky

   - zabýval se především srovnávací slovanskou jazykovědou, zejména paleoslovenistikou (staroslověnská syntax, dějiny staroslověnského jazyka a písemnictví) a dějinami slavistiky
   - zachoval si nadhled a zásadovost, nevstoupil do KSČ
   - emeritní profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Radoslav Večerka šedesátníkem"


  • osoby

   Adolf Kellner
   učitel Václav Machek
   učitel František Trávníček
   učitel Frank Wollman
   učitel


  • partneři

   Jarmila Večerková


  • ulice

   Vážného
   bydliště doložené v roce 1948


  • související odkazy

   Večerka, Radoslav na webu Slovník osobností jazykovědné bohemistiky
   Zemřel prof. Radoslav Večerka na webu FF MU


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 08. 02. 2020