prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc.

* 18.4.1928 Brno – † 15.12.2017 Brno


český lingvista, literární vědec a slavista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


bydliště

Brno, Vážného 33 (1948)


cena města

Cena města Brna v oboru společenské vědy (2003)


vzdělání

1947 maturita,
1947–1952 FF MU - obor český jazyk a ruský jazyk,
1990 jmenován profesorem


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1950 FF MU,
1984–1985 a 1990–1991 hostující profesor na univerzitě v Erlangenu a Münsteru


odborné a zájmové organizace

Komise pro církevněslovanskou lexikologii a lexikografii při Mezinárodním komitétu slavistů


poznámky

- zabýval se především srovnávací slovanskou jazykovědou, zejména paleoslovenistikou (staroslověnská syntax, dějiny staroslověnského jazyka a písemnictví) a dějinami slavistiky
- zachoval si nadhled a zásadovost, nevstoupil do KSČ
- emeritní profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Radoslav Večerka šedesátníkem"
ulice

Vážného
bydliště doložené v roce 1948ZuHo


Aktualizováno: 08. 02. 2020