PhDr. Viktor Kudělka, CSc.

* 25.2.1929 Frýdlant nad Ostravicí – † 12.1.2018 Brno


autor literárně-vědných prací, teatrolog, divadelní a filmový kritik, esejista, publicista, překladatel a editor


pseudonym

-vk-


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


cena města

Brna, za literární činnost (2012)


vzdělání

maturita na Reálném gymnáziu v Místku (1949),
1949–1953 FF MU - obor český a ruský jazyk, 1965 titul PhDr., 1960 titul CSc.


dílo

zobrazit


zaměstnání

1953 lektor ruského jazyka na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně,
od roku 1953 aspirant Slovanského ústavu (od roku 1964 Ústav jazyků a literatury) ČSAV v Praze,
1963–1978 externě učil slovinštinu a srbochorvatštinu na FF UJEP,
1971–1991 Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV v Brně (v roce 1991 odešel do důchodu)


odborné a zájmové organizace

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně,
Slovanský ústav ČSAV v Praze,
Ústav jazyků a literatury ČSAV v Praze,
FF UJEP,
Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV v Brně,
MD Brno,
Slezské divadlo v Opavě,
Brněnský večerník,
Slovanský přehled,
Svobodné slovo,
Rovnost,
Tvorba,
Slovenské divadlo,
Romboid,
Lidová demokracie,
Divadlo,
Česká literatura,
Divadelní noviny,
Literární měsíčník,
Slavia,
Dokořán,
Kam v Brně


poznámky

- od dětství se věnoval ochotnickému herectví
- v letech 1964–1965 studijní pobyt v Lublani
- od 90. let 20. století odborný poradce a externí dramaturg MD Brno, později odborný spolupracovník Slezského divadla v Opavě
- v periodiku Kam v Brně užíval šifru -vk-
události

22. 1. 2013
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2012
jeden z oceněnýchZuHo


Aktualizováno: 25. 02. 2022