doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.

* 9.12.1925 Brno – † 29.1.2018 Praha


psychiatr, zabýval se psychofarmakologií


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


zajímavé okolnosti

od roku 1975 jediný český člen a korespondent ACNP


bydliště

Brno, Jezuitská 6


vzdělání

LF UK (absolvent v roce 1949), v roce 1990 docent LF UK, v roce 1991 doktorská práce


dílo

zobrazit


zaměstnání

po roce 1949 psychiatrická léčebna,
katedra psychiatrie Doškolovacího medicínského institutu (dnes IDVZP),
1982–2002 vedl psychofarmakologické oddělení Výzkumného ústavu psychiatrického,
vedoucí centra Světové zdravotnické organizace pro zkoušení psychotropních látek,
částečný úvazek v ČAV,
částečný úvazek ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv,
Biometrická laboratoř Washingtonovy univerzity,
NIMH v Bethesdě,
vlastní ambulantní ordinace


odborné a zájmové organizace

SZO,
Neuropsychofarmakologická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP,
Česká neuropsychofarmakologická společnost,
ACNP,
CINP


poznámky

- člen komise expertů SZO pro lékové závislosti v Ženevě
- předseda Neuropsychofarmakologické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
- spoluzakladatel České neuropsychofarmakologické společnosti
- zúčastnil se pravidelných konferencí v CINP
- po záplavách v letech 1997 a 2001 organizoval aktivní vyhledávání nemocných s posttraumatickou stresovou poruchou


prameny, literatura

partneři


ulice

Jezuitská
bydliště doložené v roce 1948ZuHo


Aktualizováno: 11. 06. 2022