Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Vinař

  doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.


  • * 9.12.1925 Brno – † 29.1.2018 Praha


  • psychiatr, zabýval se psychofarmakologií


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   od roku 1975 jediný český člen a korespondent ACNP


  • bydliště

   Brno, Jezuitská 6 (1948)


  • vzdělání

   LF UK (absolvent v roce 1949), v roce 1990 docent LF UK, v roce 1991 doktorská práce


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   po roce 1949 psychiatrická léčebna,
   katedra psychiatrie Doškolovacího medicínského institutu (dnes IDVZP),
   1982–2002 vedl psychofarmakologické oddělení Výzkumného ústavu psychiatrického,
   vedoucí centra Světové zdravotnické organizace pro zkoušení psychotropních látek,
   částečný úvazek v ČAV,
   částečný úvazek ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv,
   Biometrická laboratoř Washingtonovy univerzity,
   NIMH v Bethesdě,
   vlastní ambulantní ordinace

  • odborné a zájmové organizace

   SZO,
   Neuropsychofarmakologická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP,
   Česká neuropsychofarmakologická společnost,
   ACNP,
   CINP


  • poznámky

   - člen komise expertů SZO pro lékové závislosti v Ženevě
   - předseda Neuropsychofarmakologické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
   - spoluzakladatel České neuropsychofarmakologické společnosti
   - zúčastnil se pravidelných konferencí v CINP
   - po záplavách v letech 1997 a 2001 organizoval aktivní vyhledávání nemocných s posttraumatickou stresovou poruchou


  • prameny, literatura


  • partneři

   Eva Vinařová


  • děti

   Milada Vinařová
   Anna Vinařová
   Tereza Vinařová


  • ulice

   Jezuitská
   bydliště doložené v roce 1948


  • související odkazy

   Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc. na webu Česká psychiatrie
   Oldřich Vinař na webu Katalogy a databáze NK ČR


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 08. 02. 2020