Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Bravený

  prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.


  • * 25.1.1931 Brno – † 31.7.2018 Brno


  • lékař, fyziolog a 1. porevoluční děkan LF MU


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


  • bydliště

   Brno-Komín, Ulrychova 54

  • cena města

   Cena města Brna (2016)


  • vzdělání

   LF MU (absolvent v roce 1956), 1969 titul docent, 1990 jmenován profesorem


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   do roku 1956 asistent Fyziologického ústavu LF MU,
   od roku 1956 odborný asistent Fyziologického ústavu LF MU,
   1972–1990 vědecký pracovník II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny,
   1982–1986 LF na Univerzitě v Kuvajtu,
   1990 přednosta FÚ LF MU,
   1990–1991 děkan LF MU,
   1991–1998 prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost

  • odborné a zájmové organizace

   Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně,
   Česká fyziologická společnost,
   Česká kardiologická společnost,
   International Society for Heart Research,
   International Academy of Cardiovascular Sciences


  • poznámky

   - po normalizačních prověrkách musel odejít z fakulty
   - na Univerzitě v Kuvajtu získal titul Full Profesor


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladislav Kruta
   spolupráce v oblasti fyziologie


  • partneři

   Jiřina Bravená


  • děti

   Tomáš Bravený


  • ulice

   Ulrychova
   bydliště


  • související odkazy

   Pavel Bravený na webu Katalogy a databáze NK ČR


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 23. 10. 2018