prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.

* 25.1.1931 Brno – † 31.7.2018 Brno


lékař, fyziolog a 1. porevoluční děkan LF MU


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


bydliště

Brno-Komín, Ulrychova 54


cena města

Brna, v oboru lékařské vědy a farmacie (2016)


vzdělání

LF MU (absolvent v roce 1956), 1969 titul docent, 1990 jmenován profesorem


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1999)


dílo

zobrazit


zaměstnání

do roku 1956 asistent Fyziologického ústavu LF MU,
od roku 1956 odborný asistent Fyziologického ústavu LF MU,
1972–1990 vědecký pracovník II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny,
1982–1986 LF na Univerzitě v Kuvajtu,
1990 přednosta FÚ LF MU,
1990–1991 děkan LF MU,
1991–1998 prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost


odborné a zájmové organizace

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně,
Česká fyziologická společnost,
Česká kardiologická společnost,
International Society for Heart Research,
International Academy of Cardiovascular Sciences


poznámky

- po normalizačních prověrkách musel odejít z fakulty
- na Univerzitě v Kuvajtu získal titul Full Profesorosoby

Vladislav Kruta
spolupráce v oblasti fyziologie


partneři


ulice

Ulrychova
bydliště


události

31. 1. 2017
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2016
jeden z oceněnýchZuHo


Aktualizováno: 22. 02. 2022