prof. Dr. Thomas Winkelbauer

* 14.3.1957 Vídeň


profesor vídeňské univerzity, světově uznávaný historik raného novověku, zabývající se především problematikou dějin habsburské monarchie v 16. a 17. století, čestný doktor Masarykovy univerzity


vzdělání

historie, filozofie, klasická filologie a politologie na univerzitě ve Vídni (1984 titul PhDr., 1998 habilitace pro obor rakouské dějiny, 1998 profesor)


čestný doktorát

Masarykova univerzita - diplom dr.h.c. (obor historické vědy) převzal 24. 5. 2006


jiné pocty

Cena Leopolda Kunschaka (1985),
uznání spolkové země Dolní Rakousko za mimořádné počiny v oblasti vědy (1986, 1998)


dílo

Österreichische Geschichte 1522–1699. Ständefreiheit und Fürstenmacht (2004) - rozsáhlá syntéza dějin habsburské monarchie.


zaměstnání

od roku 1984 Historický ústav Univerzity VídeňKal


Aktualizováno: 10. 03. 2018