doc. Ing. Dr. Karel Kočnar

* 11.4.1889 Kramolná (okres Náchod) – † 1960


čtvrtý ředitel Moravského zemského výzkumného zemědělského ústavu v Brně; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945, politický vězeň; akce 1. 9. 1939


dílo

- Nástin zušlechťování zemědělských plodin (1926)
- Rostlina ve službách člověku (1948)


zaměstnání

ředitel v letech 1936–1939, znovu v letech 1945–1948


poznámky

Kadet 8. zeměbraneckého pěšího pluku rakousko-uherské armády. Datum zajetí neuvedeno, do legií se přihlásil v Borispolu. Do čs. legie v Rusku zařazen 28. 10. 1917, 7. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 31. 7. 1920, poslední útvar: int. 2. střelecká divize, poslední hodnost: četař. Demobilizován.
Poprvé byl v akci Albrecht der Erste 1. 9. 1939, vězněn pouze na Špilberku. První období ve funkci ředitele bylo ukončeno jeho dalším zatčením v listopadu 1939. Spolu s ním byli zatčeni přednosta sekce vinařsko-ovocnářské Karel Neoral a laborant Konrád Jollet. Nejdříve byli vězněni na Špilberku v Brně, odkud byli posláni do koncentračního tábora.
Ředitel Kočnar se vrátil až po osvobození, znovu se ujal vedení ústavu, ale byl odvolán po únoru 1948.
osoby

Karel Neoral
spolupracovník


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Brně


Menš


Aktualizováno: 04. 05. 2023