Internetová encyklopedie dějin Brna

František Lydie Gahura

  akad. arch. František Lydie Gahura


  • * 10.10.1891 Zlín-Kudlov – † 15.9.1958 Brno


  • architekt, sochař, pedagog


  • zajímavé okolnosti

   po sňatku se spolužačkou na Uměleckoprůmyslové škole Lydií Rousovou (1916) přijal její křestní jméno


  • vzdělání

   1905–1909 v učení u sochaře a štukatéra A. Amorta v Uherském Hradišti,
   1909–1910 soukromé studium (hudba, kreslení, modelování) a příprava ke zkouškám na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze,
   1910–1913 všeobecná škola pro modelování Uměleckoprůmyslové školy v Praze (J. Drahoňovský),
   1913–1914 speciální škola pro dekorativní modelování - tamtéž (C. Klouček),
   1914–1917 speciální škola pro dekorativní architekturu - tamtéž (J. Plečnik),
   1919–1923 Akademie výtvarných umění v Praze - škola architektury (J. Kotěra)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (10. 11. 1957)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1917–1919 projektant ve Zlíně (samostatné zakázky i práce pro firmu Baťa, pro niž pracoval i během studií na AVU),
   1924–1933 vedoucí stavební kanceláře firmy Baťa (souběžně pracoval jako samostatný projektant),
   1933–1945 hlavní městský architekt Zlína - vedoucí stavebního úřadu města Zlína a člen stavebního odboru,
   1938–1945 profesor na Vyšší odborné škole průmyslové (stavební) a mistrovské škole ve Zlíně,
   1935–1945 jeden ze zakládajících členů a pedagogů Školy umění ve Zlíně (výuka estetiky a stavby měst),
   1946–1956 plánovatel Zemského národního výboru v Brně pro okres Uherské Hradiště a Uherský Brod,
   1956–1958 Výzkumný ústav architektury v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sdružení stavební tvorby,
   Sdružení architektů,
   Asociace akademických architektů,
   Federace architektů,
   Spolek Koliba,
   SVU Mánes,
   SVU Aleš,
   Blok výtvarných umělců moravsko-slezských,
   Syndikát výtvarných umělců,
   Svaz architektů ČSR


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Lydie Františka Gahurová (Rousová)
   sňatek: 1916


  • děti

   Kazi Gahurová
   František Gahura
   Jan Gahura


  • události

   8. 12. 1931
   Srážka automobilů v Brně
   cestující lehce zraněný při nehodě


  • autor

   Lk


Aktualizováno: 09. 10. 2019