Internetová encyklopedie dějin Brna

Vlasta Podhorná

  doc. PhDr. Vlasta Podhorná, CSc.


  • * 25.10.1917 Brno – † 1994


  • vysokoškolská učitelka a didaktička


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   FF MU - obor čeština a angličtina,
   FF MU - titul PhDr. a kandidátky filologických věd (1967),
   FF UK - habilitace v oblasti didaktiky (1977), docentura (1979)


  • dílo

   Působila na několika jihomoravských základních a středních školách, kde se setkávala při vyučování i s žáky ze Slovenska, kterým dovolila, aby se projevovali ve své mateřštině. Od 60. let se intenzivně zabývala problematikou programového učiva, kdy vytvořila celou sérii programů z tvarosloví - vyučovací strojek KE 3. Pracovala na výzkumném úkolu Samočinné generování syntaktických úloh z jazyka mateřského pro žáky škol II. cyklu.

   publikace:
   - Metodika vyučování české mluvnice a pravopisu (1962)
   - Modernizace vyučování skladbě (1976)
   - Uplatnění textových programů a algoritmů při vyučování syntaxe (1977)
   - Nejdůležitější rysy spisovné slovenštiny (1978)
   - Vyučování na školách vychovávajících mládež pro dělnická povolání (1980)
   - Specifické rysy středoškolského studia u dospělých (1981)
   - Jazykové prostředky uměleckého a publicistického stylu ve škole (1983)
   - Využití jazykových materiálů generovaných počítačem ve výuce (1984)
   - Interpretace umělecké prózy na středních školách (1988)


  • zaměstnání

   Palackého univerzita v Olomouci

  • odborné a zájmové organizace

   Komenský,
   Český jazyk a literatura


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   Vlasta Podhorná na webu Katalogy a databáze NK ČR


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 19. 12. 2018