Internetová encyklopedie dějin Brna

Robert Kuba

  prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.


  • * 5.10.1969 Zlín – † 6.10.2014 Brno


  • neurolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   1988–1994 LF MU,
   1997 atestační zkouška I. stupně v oboru neurologie,
   1999 funkční odbornost v klinické elektroencefalografii,
   2000 atestační zkouška II. stupně v oboru neurologie,
   2003 doktorát,
   2012 habilitace na LF MU,
   2012 profesor v oboru neurologie

  • jiné pocty

   Cena České neurologické společnosti za nejlepší originální práci za rok 2001,
   Cena Jana Marka Marci České ligy proti epilepsii za nejlepší originální práci v epileptologii v roce 2003, 2006 a 2012,
   Cena Arnolda Picka za nejlepší prakticky orientovanou práci v letech 2009 a 2012,
   Cena děkana LF MU za nejvýznamnější příspěvek klinické medicíně v roce 2010


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1988–1994 během studií 1. neurologická klinika LF MU Fakultní nemocnice u svaté Anny,
   po 1994 sekundární lékař 1. neurologické kliniky LF MU Fakultní nemocnice u svaté Anny,
   2000–2010 primář,
   od 2010 částečný úvazek Klinika dětské neurologie ve Fakultní nemocnici Brno,
   od 2011 vedoucí lékař EEG laboratoře,
   od 2013 vedoucí Epileptologického oddělení a zástupce přednosty 1. neurologické kliniky LF MU pro školství

  • odborné a zájmové organizace

   Neurologie pro praxi,
   Sympozium praktické neurologie,
   Centrum pro epilepsie,
   EFNS,
   CEITEC MU


  • poznámky

   V letech 1998 a 2001 absolvoval odborné stáže na předních epileptologických pracovištích (Mara Klinik, Bethel, SRN a Neurologická klinika v Zurichu).
   V roce 2013 přezident 26. českého a slovenského epileptologického sjezdu v Mikulově.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Za Robertem Kubou"
   "Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D."


  • partneři

   Dagmar Kubová


  • děti

   Tomáš Kuba
   Michal Kuba


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 19. 12. 2018