Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavomír Wollman

  prof. PhDr. Slavomír Wollman, DrSc.


  • * 3.8.1925 Bratislava – † 27.1.2012 Praha


  • literární vědec, slavista, komparatista
   dítě osobnosti: prof. PhDr. Frank Wollman, DrSc.


  • zajímavé okolnosti

   jako hostující profesor vyučoval koncem 60. let na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a v letech 1992–1994 na univerzitě ve Vídni


  • vzdělání

   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - slavistika a ruština (1949 titul PhDr.)

  • jiné pocty

   Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně mu byla předána dne 17. 11. 1999 při zahájení III. Brněnské slovakistické konference na FF - za celoživotní úsilí o rozvoj časopisu Slavia a za nepřetržitou vědeckou a pedagogickou činnost


  • dílo

   bibliografie Slavomíra Wollmana z let 1925–2012 je uveřejněna v publikaci Slavomír Wollman, Slovanské literatury ve střední Evropě (MU Brno 2013) na s. 193–211


  • zaměstnání

   1949–2004 Slovanský ústav, Slovanský ústav ČSAV,
   Ústav pro českou a slovenskou literaturu ČSAV,
   Slovanský ústav AV ČR v Praze,
   1965–1998 přednášel starší českou literaturu a srovnávací dějiny slovanských literatur na FF UK

  • odborné a zájmové organizace

   Československý komitét slavistů (sekretář),
   Český komitét slavistů (1990–1998),
   Česká asociace slavistů (v roce 2004 inicioval její vznik),
   Mezinárodní komitét slavistů (1963–1970 a 1988–1993 sekretář),
   Literárněvědná společnost (1979–2008 předseda)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Frank Wollman (František Wollman)
   Anna Wollmanová (Fajnorová, provdaná Wollmanová a potom Daxnerová)


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 15. 10. 2014