prof. PhDr. Slavomír Wollman, DrSc.

* 3.8.1925 Bratislava – † 27.1.2012 Praha


literární vědec, slavista, komparatista
dítě osobnosti: prof. PhDr. Frank Wollman, DrSc.


zajímavé okolnosti

jako hostující profesor vyučoval koncem 60. let na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a v letech 1992–1994 na univerzitě ve Vídni


vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - slavistika a ruština (1949 titul PhDr.)


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně mu byla předána dne 17. 11. 1999 při zahájení III. Brněnské slovakistické konference na FF - za celoživotní úsilí o rozvoj časopisu Slavia a za nepřetržitou vědeckou a pedagogickou činnost


dílo

bibliografie Slavomíra Wollmana z let 1925–2012 je uveřejněna v publikaci Slavomír Wollman, Slovanské literatury ve střední Evropě (MU Brno 2013) na s. 193–211


zaměstnání

1949–2004 Slovanský ústav, Slovanský ústav ČSAV,
Ústav pro českou a slovenskou literaturu ČSAV,
Slovanský ústav AV ČR v Praze,
1965–1998 přednášel starší českou literaturu a srovnávací dějiny slovanských literatur na FF UK


odborné a zájmové organizace

Československý komitét slavistů (sekretář),
Český komitét slavistů (1990–1998),
Česká asociace slavistů (v roce 2004 inicioval její vznik),
Mezinárodní komitét slavistů (1963–1970 a 1988–1993 sekretář),
Literárněvědná společnost (1979–2008 předseda)
Kal


Aktualizováno: 15. 10. 2014