PhDr. Eva Drlíková

* 19.7.1946 Brno – † 21.12.2018 Brno


muzikoložka, redaktorka, editorka, kritička, organizátorka a ředitelka Nadace Leoše Janáčka


rodné jméno

Klimešová


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

Střední všeobecně vzdělávací škola Koněvova (dnes Gymnázium na Vídeňské ulici),
1964–1969 FF MU, obor hudební věda,
1966–1969 estetický seminár u doc. Olega Suse,
1980 titul PhDr.


jiné pocty

Oceněné ministra kultury u příležitosti Roku české hudby (1984),
Čestné oceněné České hudební rady za muzikologickou činnost (1999),
Cena Nadace Leoše Janáčka za ediční zpracování souborného kritického vydání literárního díla Leoše Janáčka (2006)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od 70. let hudební kritiky a publicistika v denním tisku a časopisech, ale i v brněnském rozhlase a televizi,
1980–1983 redaktorka hudební revue Opus musicum,
1983–1999 šéfredaktorka hudební revue Opus musicum,
1994–1997 hudební redaktorka v nakladatelství Editio Praga,
přednášky pro Ústav pro hudební vědu FF MU,
1995–2000 externě přednášky estetiky, hudební kritiky a hudební managementu na JAMU,
1999–2005 kurátorka, posléze ředitelka v Nadaci Leoše Janáčka


odborné a zájmové organizace

Nadace Leoše Janáčka,
Opus musicum,
Editio Praga,
Edito Janáček,
Janáček Brno,
Rovnost,
Brněnský večerník,
Opus musicum


poznámky

členka umělecké rady mezinárodního festivalu Janáček Brno


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Zemřela Eva Drlíková"


osoby

Jan Racek
učitel Theodora Straková
spolupráce na souborném díle Leoše Janáčka Oleg Sus
učitel


partneřiZuHo


Aktualizováno: 30. 01. 2019