Internetová encyklopedie dějin města Brna

Eva Drlíková

  PhDr. Eva Drlíková


  • * 19.7.1946 Brno – † 21.12.2018 Brno


  • muzikoložka, redaktorka, editorka, kritička, organizátorka a ředitelka Nadace Leoše Janáčka


  • rodné jméno

   Klimešová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   Střední všeobecně vzdělávací škola Koněvova (dnes Gymnázium na Vídeňské ulici),
   1964–1969 FF MU, obor hudební věda,
   1966–1969 estetický seminár u doc. Olega Suse,
   1980 titul PhDr.

  • jiné pocty

   Oceněné ministra kultury u příležitosti Roku české hudby (1984),
   Čestné oceněné České hudební rady za muzikologickou činnost (1999),
   Cena Nadace Leoše Janáčka za ediční zpracování souborného kritického vydání literárního díla Leoše Janáčka (2006)


  • dílo

   zobrazit Zorganizovala dva brněnské festivaly věnované brněnskému rodákovi, skladateli Erichu Wolfgangu Korngoldovi. Díky její iniciativě vzniklo v Brně Informační a studijní centrum Leoše Janáčka a nakladatelství Edito Janáček. Badatelsky se věnovala novější moravské hudbě, především osobnosti Leoše Janáčka (vytvořila expozici v Janáčkově domě v Hukvaldech). Je spoluautorkou internetové databáze Janáčkových nápěvků mluvy a editorkou souborného vydání skladatelova literárního díla a dalších Janáčkových dokumentů. Věnovala se ale také tvorbě Josefa Berga a Ericha Wolfganga Korngolda.

   Vysokoškolské práce:
   - Hudba na zámku ve Strážnici (1969)
   - Komické a vážná hudba (1980).

   Dílo:
   - Janáček a Hukvaldy (1984)
   - Leoš Janáček: život a dílo v datech a obrazech (2004, též japonsky 2006)
   - Leoš Janáček: chronology of his life and work (2004)
   - Leoš Janáček: Leben und Werk in Daten und Bildern (2004)
   - Leoš Janáček: la vie et l'oeuvre en dates et en images (2004).


  • zaměstnání

   od 70. let hudební kritiky a publicistika v denním tisku a časopisech, ale i v brněnském rozhlase a televizi,
   1980–1983 redaktorka hudební revue Opus musicum,
   1983–1999 šéfredaktorka hudební revue Opus musicum,
   1994–1997 hudební redaktorka v nakladatelství Editio Praga,
   přednášky pro Ústav pro hudební vědu FF MU,
   1995–2000 externě přednášky estetiky, hudební kritiky a hudební managementu na JAMU,
   1999–2005 kurátorka, posléze ředitelka v Nadaci Leoše Janáčka

  • odborné a zájmové organizace

   Nadace Leoše Janáčka,
   Opus musicum,
   Editio Praga,
   Edito Janáček,
   Janáček Brno,
   Rovnost,
   Brněnský večerník,
   Opus musicum


  • poznámky

   členka umělecké rady mezinárodního festivalu Janáček Brno


  • prameny, literatura

   zobrazit "Zemřela Eva Drlíková"


  • osoby

   Jan Racek
   učitel Theodora Straková
   spolupráce na souborném díle Leoše Janáčka Oleg Sus
   učitel


  • partneři

   Vojen Drlík


  • děti

   Štěpán Drlík


  • související odkazy

   Eva Drlíková na webu Český hudební slovník


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 30. 01. 2019