Jindřich Křivánek

* 25.9.1888 Doly (dnes obce Bouzov, okres Olomouc) – † 5.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 11. 11. 1941 pro porušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro porušení nařízení o válečném hospodářství k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Doly čp. 8 (rodný dům),
Moravany čp. 91 (bydliště v době zatčení)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce příslušníků četnictva, kteří zahynuli v letech 1918–1945, v Čelechovicích na Hané


zaměstnání

četnický strážmistr v Brně-Žabovřeskách,
později mlynář


poznámky

Pocházel z početné rodiny, narodil se v domě čp. 8 v Dolech (dnes obce Bouzov, okres Olomouc) domkaři Janu Křivánkovi a jeho druhé ženě Aloisii, rozené Šafrové.
Z Olomoucka přišel na Brněnsko a sloužil jako četnický strážmistr v Brně- Žabovřeskách. Po sňatku s dcerou Josefa Jokla, mlynáře na Novém mlýně v Moravanech, se Jindřich Křivánek stal majitelem mlýna a řídil jeho chod až do roku 1941. Mlýnu se po něm začalo říkat „Křivánkův“.
Podobný osud stihl jeho syna, který se po otcově zatčení ujal řízení chodu mlýna. V roce 1950 byl zatčen StB, odsouzen za velezradu a rodina byla ze mlýna vystěhována. Majetek byl rodině vrácen až po roce 1990.
(Informace pro naši encyklopedii zpracovala jedna ze čtenářek naší encyklopedie, děkujeme.)partneři

Josefa Křivánková (Joklová)
sňatek: 31. 7. 1919, Moravany
Menš


Aktualizováno: 06. 10. 2021