Ing. Alfred Emil Karasek

* 22.1.1902 Brno, Rakousko-Uhersko – † 10.5.1970 Bischofswiesen, Bavorsko SRN/Spolková republika Německo


etnolog, folklorista


pseudonym

Alfred Karasek-Langer


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Polská republika, SRN/Spolková republika Německo


zajímavé okolnosti

v roce 1928 se skupinou Wolhynien byl v Polsku obviněn ze špionáže, během druhé světové války se podílel na drancování židovského kulturního majetku ve východní Evropě (Budapešť, Kyjev)


bydliště

Brno, Křídlovická 21,
Bielsko-Biała,
Bavorsko


vzdělání

1919 studium na Německé technické univerzitě v Brně,
1928–1932 studium folkloristiky na Vídeňské univerzitě (jeho učitelem byl Arthur Haberlandt)


jiné pocty

Die Agnes-Miegel-Plakette (1965)


dílo

- Alfred KARASEK, Josef LANZ, Krippenkunst in Böhmen und Mähren vom Frühbarock bis zur Gegenwart, Marburg 1974.
- Alfred KARASEK J. Eduard ALEXY – Josef LANZ, Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei / Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei, III. Marburg 1986.
- Alfred KARASEK, J. Eduard ALEXY – Josef LANZ, Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei: Tradition und in der deutschen Gesellschaft für Volkskunde, II., Marburg 1985.
- Alfred KARASEK, J. Eduard ALEXY – Josef LANZ, Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei/Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei: Erbe - Verpflanzung in der deutschen Gesellschaft für Volkskunde, I., Marburg 1984.
- Alfred KARÁSEK, Volksschauspiel und Volkstheater der Sudetendeutschen, Gräfelfing bei München 1960.


zaměstnání

říjen 1926 - prosinec 1927: vojenská služba v československé armádě,
1935 folklórní oddělení čtvrtletníku Neue Heimatblätter (vydáván v Budapešti 1935–1938),
1937: Übersetzungsdienst Wien (Překladatelská služba Vídeň),
1938: odborný poradce Südostdeutschen Forschungsgemeinschaft (Jihovýchodoněmecká výzkumná společnost),
1939: odborný konzultant pro přesídlení volyňských Němců,
červenec 1941: velitel čety u Sonderkommando Künsberg, v rámci této funkce se podílel na drancování archivů, knihoven a muzeí v Kyjevě, Oděse a Krymu,
srpen 1941: participace na přesídlení besarabských Němců,
únor 1942: povýšen do hodnosti Obersturmführera,
1943: Reichssicherheitshauptamt (Hlavní říšský bezpečnostní úřad),
po roce 1945: Institut für Kultur- und Sozialforschung (Institut pro kulturní a sociální výzkum).


politická orientace

člen NSDAP/Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, členské číslo: 6 385 889


odborné a zájmové organizace

Kultureller Arbeitskreis der deutschen Heimatverwiesenen in Bayern (Kulturní pracovní skupina německých vypovězenců z vlasti v Bavorsku),
Forschungsstelle Karasek für ostdeutsche Volkskunde (Karaskovo výzkumné centrum pro etnografii německých východních oblastí) - v jeho rámci shromážděno téměř 20 000 legend, přes 2 000 pohádek, 1 200 lidových her a 12 000 betlémů.


poznámky

Alfred Emil Karasek byl folkloristou a etnologem, který se zabýval výzkumem projevů lidové kultury německy mluvících obyvatel střední a východní Evropy (kromě českých zemí se zaměřoval zejména na oblast Volyně, Polesí, Haliče, Karpat, Švábského Turecka, Bačky či Banátu). Svůj zájem soustředil především na problematiku betlémářství a sběr pohádek a pověstí.
Během druhé světové války působil v oblasti dnešního Polska, Maďarska a Ukrajiny, kde se kromě odborné činnosti podílel na přesídlení tamních Němců na území Velkoněmecké říše.
Po skončení válečných událostí se usadil v Bavorsku, kde pokračoval ve svém vědeckém působení. Alfred Emil Karasek byl strýcem významného německého publicisty, novináře, divadelního a literárního kritika Hellmutha Karaska.




rodiče

Alfred Johann Karasek
Alfred Emil Karasek byl Alfredem Johannem Karaskem přijat za vlastního po jeho narození Maria Karasek (Langer)



ulice

Křídlovická
místo narození


Studentský záznam


Aktualizováno: 04. 09. 2020