Ing. Alfred Emil Karasek

* 22.1.1902 Brno, Rakousko-Uhersko – † 10.5.1970 Bischofswiesen, Bavorsko SRN/Spolková republika Německo


etnolog, folklorista


pseudonym

Alfred Karasek-Langer


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Polská republika, SRN/Spolková republika Německo


zajímavé okolnosti

v roce 1928 se skupinou Wolhynien byl v Polsku obviněn ze špionáže, během druhé světové války se podílel na drancování židovského kulturního majetku ve východní Evropě (Budapešť, Kyjev)


bydliště

Brno, Křídlovická 21,
Bielsko-Biała,
Bavorsko


vzdělání

1919 studium na Německé technické univerzitě v Brně,
1928–1932 studium folkloristiky na Vídeňské univerzitě (jeho učitelem byl Arthur Haberlandt)


jiné pocty

Die Agnes-Miegel-Plakette (1965)


dílo

- Alfred KARASEK, Josef LANZ, Krippenkunst in Böhmen und Mähren vom Frühbarock bis zur Gegenwart, Marburg 1974.
- Alfred KARASEK J. Eduard ALEXY – Josef LANZ, Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei / Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei, III. Marburg 1986.
- Alfred KARASEK, J. Eduard ALEXY – Josef LANZ, Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei: Tradition und in der deutschen Gesellschaft für Volkskunde, II., Marburg 1985.
- Alfred KARASEK, J. Eduard ALEXY – Josef LANZ, Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei/Das deutsche Volksschauspiel in Böhmen, Mähren und der Slowakei: Erbe - Verpflanzung in der deutschen Gesellschaft für Volkskunde, I., Marburg 1984.
- Alfred KARÁSEK, Volksschauspiel und Volkstheater der Sudetendeutschen, Gräfelfing bei München 1960.


zaměstnání

říjen 1926 - prosinec 1927: vojenská služba v československé armádě,
1935 folklórní oddělení čtvrtletníku Neue Heimatblätter (vydáván v Budapešti 1935–1938),
1937: Übersetzungsdienst Wien (Překladatelská služba Vídeň),
1938: odborný poradce Südostdeutschen Forschungsgemeinschaft (Jihovýchodoněmecká výzkumná společnost),
1939: odborný konzultant pro přesídlení volyňských Němců,
červenec 1941: velitel čety u Sonderkommando Künsberg, v rámci této funkce se podílel na drancování archivů, knihoven a muzeí v Kyjevě, Oděse a Krymu,
srpen 1941: participace na přesídlení besarabských Němců,
únor 1942: povýšen do hodnosti Obersturmführera,
1943: Reichssicherheitshauptamt (Hlavní říšský bezpečnostní úřad),
po roce 1945: Institut für Kultur- und Sozialforschung (Institut pro kulturní a sociální výzkum).


politická orientace

člen NSDAP/Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, členské číslo: 6 385 889


odborné a zájmové organizace

Kultureller Arbeitskreis der deutschen Heimatverwiesenen in Bayern (Kulturní pracovní skupina německých vypovězenců z vlasti v Bavorsku),
Forschungsstelle Karasek für ostdeutsche Volkskunde (Karaskovo výzkumné centrum pro etnografii německých východních oblastí) - v jeho rámci shromážděno téměř 20 000 legend, přes 2 000 pohádek, 1 200 lidových her a 12 000 betlémů.


poznámky

Alfred Emil Karasek byl folkloristou a etnologem, který se zabýval výzkumem projevů lidové kultury německy mluvících obyvatel střední a východní Evropy (kromě českých zemí se zaměřoval zejména na oblast Volyně, Polesí, Haliče, Karpat, Švábského Turecka, Bačky či Banátu). Svůj zájem soustředil především na problematiku betlémářství a sběr pohádek a pověstí.
Během druhé světové války působil v oblasti dnešního Polska, Maďarska a Ukrajiny, kde se kromě odborné činnosti podílel na přesídlení tamních Němců na území Velkoněmecké říše.
Po skončení válečných událostí se usadil v Bavorsku, kde pokračoval ve svém vědeckém působení. Alfred Emil Karasek byl strýcem významného německého publicisty, novináře, divadelního a literárního kritika Hellmutha Karaska.
rodiče

Alfred Johann Karasek
Alfred Emil Karasek byl Alfredem Johannem Karaskem přijat za vlastního po jeho narození Maria Karasek (Langer)ulice

Křídlovická
místo narození


Studentský záznam


Aktualizováno: 04. 09. 2020