Otakar Nedbal

* 2.7.1915 Tovačov (okres Přerov) – † 9.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo
bratr osobností: Ladislav a Vladimír Nedbalovi


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 9. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno, Vinohradní 27


vzdělání

obchodní akademie v Brně


vyznamenání a pocty

Čsl. válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

in memoriam povýšen na nadporučíka, jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí 2. světové války na obecním úřadě ve Velkých Hostěrádkách


zaměstnání

voják z povolání, v době okupace úředník


poznámky

Vojenskou činnou službu nastoupil jako aspirant u jezdeckého pluku 6 v Brně. V roce 1937 nastoupil do vojenské akademie v Hranicích, z níž vyřazen 14. 8. 1938 jako poručík jezdectva a zařazen k jezdeckému pluku 3 v Komárně.
Po obsazení republiky byl výnosem MNO v likvidaci čj. 207 z 20. 7. 1939 propuštěn ze svazku bývalé čsl. branné moci. Přípisem Zemského úřadu v Brně čj. 27.450/V/14 z 18. 7. 1939 byl určen pro službu u Zemského úřadu v Brně, nastoupil 25. 7. 1939 u hospodářské kontroly.
Dekretem z 10. 8. 1939 čj. 108.878/39–VII/20 převeden ministerstvem financí do osobního stavu zaměstnanců politické správy a jmenován hospodářským adjunktem v kategorii úředníků vyšší pomocné hospodářské kontrolní služby.
Přípisem Zemského úřadu v Brně čj. 30.523/pres z 5. 7. 1940 byl v důsledku nové úpravy zásobovací a vyživovací služby na Moravě přeložen k okresnímu úřadu Brno-venkov, oddělení Židlochovice, které bylo později přeloženo do Klobouk u Brna. Zapojen do odboje v organizaci Obrana národa. Zatčen gestapem 18. 2. 1942 v bydlišti, vězněn v Kounicových kolejích, kde byl popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 10. 6. 1942, číslo kremace 5838. V době popravy byl svobodný.
Podle úřední zprávy o popravách uveřejněné v novinách, byl odsouzen a popraven pro spojení s osobami nepřátelskými říši. Přímo z jeho pracoviště v Kloboukách popraveni i bývalý poručík pěchoty Josef Mrkvica a přednosta oddělení, bývalý major dělostřelectva František Herclík. Z Klobouk u Brna byly popraveny v této souvislosti i další osoby.
Podle poválečného svědectví bratra Ladislava byl Otakar Nedbal ve spojení s parašutisty. Byli to členové výsadku ze SSSR s označením S1, vysazení u Dřínova 10. 9. 1941.
osoby

František Herclík
spolupracovník Josef Mrkvica
spolupracovník
ulice

Vinohradní
bydliště (dnes Elgartova)


události

10. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 9. 6. 1942
v protokolu uveden pod čísle 2300 d
9. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 9. června)
jeden z popravených


související odkazy

Menš, Kopin


Aktualizováno: 12. 06. 2022