Alois Černý

* 16.6.1900 Nové Město na Moravě (okres Žďár nad Sázavou) – † 2.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 2. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Dobrá Voda čp. 7 (v roce 1930 to byla osada obce Mladoňovice, okres Třebíč, později zanikla)


zaměstnání

bankovní úředník


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 7. 7. 1942, číslo kremace 6173, zapsáno v matrice zemřelých na základě oznámení gestapa z. 2. 7. 1942události

3. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 2. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2575/g
2. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 2. července)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 03. 01. 2022