Vít Kužela

* 15.6.1890 Dolní Kounice (okres Brno-venkov) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Dolní Kounice čp. 407,
Olomouc (doloženo v roce 1920),
Brno, Kounicova 30


vzdělání

reálka v Brně,
hospodářská škola v Chrudimi


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1914–1918


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace v budově školy v Chrudimi


zaměstnání

voják z povolání (podplukovník),
zemědělský ústav v Brně-Pisárkách (úředník)


poznámky

Dne 1. 8. 1914 narukoval k 15. pěšímu pluku do Lvova, 28. 12. 1914 byl zajat na ruské frontě. V roce 1917 se přihlásil do legií v Novo Nikolejavsku. Do čs. legie v Rusku zařazen 28. 6. 1918, 7. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích: 9. 8. 1920 poslední útvar: 2. jízdní pluk, poslední hodnost: vojín. V říjnu 1920, kdy se ženil, měl hodnost nadporučíka 2. sibiřského jízdního pluku v Olomouci. Později se nechal přeložit k vozatajstvu a sloužil u 3. vozatajského praporu. Dále sloužil na zemském velitelství v Bratislavě, později v Brně na posádkovém velitelství.
V roce 1933 byl jmenován velitelem vozatajského praporu 3, ve funkci zůstal až do rozpuštění vozatajstva, byl přidělen k jezdeckému pluku 6 v Brně, později k 2. rychlé divizi, kde sloužil až do března 1939. Po likvidaci československé armády byl zaměstnán jako ředitel v zemědělském ústavu v Brně-Pisárkách v Hroznové ulici. V roce 1941 byl jako legionář penzionován.
Zapojen v odboji (Petiční výbor Věrni zůstaneme), gestapem byl zatčen 30. 9. 1941, uvězněn v Brně v Kounicových kolejích. Jako těžce nemocný byl 14. 11. 1941 propuštěn, ale stále jej gestapo sledovalo. Znovu byl zatčen 29. 6. 1942, vězněn opět v Kounicových kolejích. Odsouzen stanným soudem 1. 7. 1942 k trestu smrti a týž den popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 6. 7. 1942, číslo kremace 6156, zapsáno do matriky zemřelých na základě oznámení gestapa z 1. 7. 1942.
partneři

Marie Kuželová (Míčová)
sňatek: 17. 10. 1920, Brno (kostel Neposkvrněného početí P. Marie na Křenové)
ulice

Kounicova
bydliště


osoba na objektech

oběti okupace
pomník: Hroznová 2/01


události

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2565/j 2
1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
jeden z popravených


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 03. 01. 2022