Internetová encyklopedie dějin Brna

Vít Kužela

  Vít Kužela


  • * 15.6.1890 Dolní Kounice (okres Brno-venkov) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Dolní Kounice čp. 407,
   Olomouc (doloženo v roce 1920),
   Brno, Kounicova 30


  • vzdělání

   reálka v Brně,
   hospodářská škola v Chrudimi

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1914–1918

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace v budově školy v Chrudimi


  • zaměstnání

   voják z povolání (podplukovník),
   zemědělský ústav v Brně-Pisárkách (úředník)


  • poznámky

   Dne 1. 8. 1914 narukoval k 15. pěšímu pluku do Lvova, 28. 12. 1914 byl zajat na ruské frontě. V roce 1917 se přihlásil do legií v Novo Nikolejavsku. Do čs. legie v Rusku zařazen 28. 6. 1918, 7. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích: 9. 8. 1920 poslední útvar: 2. jízdní pluk, poslední hodnost: vojín. V říjnu 1920, kdy se ženil, měl hodnost nadporučíka 2. sibiřského jízdního pluku v Olomouci. Později se nechal přeložit k vozatajstvu a sloužil u 3. vozatajského praporu. Dále sloužil na zemském velitelství v Bratislavě, později v Brně na posádkovém velitelství.
   V roce 1933 byl jmenován velitelem vozatajského praporu 3, ve funkci zůstal až do rozpuštění vozatajstva, byl přidělen k jezdeckému pluku 6 v Brně, později k 2. rychlé divizi, kde sloužil až do března 1939. Po likvidaci československé armády byl zaměstnán jako ředitel v zemědělském ústavu v Brně-Pisárkách v Hroznové ulici. V roce 1941 byl jako legionář penzionován.
   Zapojen v odboji (Petiční výbor Věrni zůstaneme), gestapem byl zatčen 30. 9. 1941, uvězněn v Brně v Kounicových kolejích. Jako těžce nemocný byl 14. 11. 1941 propuštěn, ale stále jej gestapo sledovalo. Znovu byl zatčen 29. 6. 1942, vězněn opět v Kounicových kolejích. Odsouzen stanným soudem 1. 7. 1942 k trestu smrti a týž den popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 7. 1942.


  • obrazy

   img5949.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Kuželová (Míčová)
   sňatek: 17. 10. 1920, Brno (kostel Neposkvrněného početí P. Marie na Křenové)


  • děti

   Zdeněk Kužela
   Miloslav Kužela


  • rodiče

   František Kužela
   Marie Kuželová (Kubíčková)


  • ulice

   Kounicova
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pomník: Hroznová 2/01


  • události

   2. 7. 1942
   Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2565/j 2
   1. 7. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
   jeden z popravených


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 10. 11. 2018

Vít Kužela. MuMB - sbírky, inv. č. 150 259.