Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Úlehla

  Josef Úlehla


  • * 16.3.1852 Podivín (okres Břeclav) – † 22.12.1933 Lipov (okres Hodonín)


  • významný moravský pedagog; průkopník přebudování školství na volný způsob výuky založený na změnách daných především novými poznatky přírodních věd, zakladatel Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě
   otec osobnosti: prof. PhDr. Vladimír Úlehla


  • zajímavé okolnosti

   Z jeho podnětu byla v roce 1905 založena na ostrově Ráb učitelská léčebná kolonie. Propagoval nutnost vysokoškolského vzdělávání učitelů.


  • bydliště

   Podivín čp. 199 (rodný dům),
   Brno (od roku 1912, kdy odešel na odpočinek),
   Lipov (1922–1933)


  • vzdělání

   gymnázium ve Strážnici (3 ročníky, pro vlastenecké cítění byl vyloučen),
   Slovanské gymnázium v Brně (studium nedokončil),
   Učitelský ústav v Brně (absolvoval v roce 1872),
   1911–1918 praxe na české menšinové škole ve Vídni

  • jiné pocty

   uznání Zemské školní rady v Brně (1932),
   na rodném domě v Podivíně je pamětní deska


  • dílo

   Zakladatel Pedagogických listů (1897), redigoval Dědictví Komenského, kde vycházely pedagogické a didaktické spisy, ale i knihy pro mládež.
   Publikoval v řadě pedagogických periodik a v tisku: Čas, Česká škola, Dílna lidskosti, Moravská orlice, Koleda, Komenský, Kroměřížské noviny, Listy pedagogické, Pedagogické rozhledy, Polygrafie, Školské reformy, Učitel aj.
   Je autorem řady učebnic, mj. Dějin matematiky. Překladatel Herberta Spencera a editor sebraných spisů Jana Amose Komenského.


  • zaměstnání

   učitel na obecných školách v Tvrdonicích, v Bystřici pod Hostýnem, v Rozvadovicích, ve Vsetíně, v Bilanech, v Oslavici,
   učitel na měšťanských školách v Příboře, v Kloboukách u Brna, v Jaroměřicích, ve Strážnici,
   v Lipově u Hodonína na pokyn Zemské školní rady zřídil a vedl novou měšťanskou školu

  • odborné a zájmové organizace

   Ústřední spolek jednot učitelských (v roce 1903 zvolen předsedou),
   Svaz moravského učitelstva škol obecných, měšťanských, středních a vysokých


  • poznámky

   Vycházel z myšlenek anglického filozofa a pedagoga Herberta Spencera, jehož některá díla přeložil do češtiny. Ve své pedagogice vycházel z názoru, že vzdělávací postup má probíhat formou samoučení a vykonaná práce má být zdrojem radosti. Nechal se inspirovat Tolstého volnou školou.
   Ve své Úvaze o budoucí volné škole československé uvedl názor, že proti trpnému přijímání poznatků je třeba využívat ve škole přirozené zvídavosti žáků a vést je k samostatnému řešení problémů. Hlavní má být osobní zkušenost, pozorování, experiment. Ve výuce je třeba posílit výchovu estetickou, respektovat rozdíly mezi žáky.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Hynek Bím
   přítel


  • partneři

   Emma Úlehlová (Schmidtová)
   sňatek: 3. 10. 1887, Vsetín
   (druhá manželka)


  • děti

   Vladimír Úlehla
   Miloslav (Miloš) Úlehla


  • rodiče

   Ludvík Úlehla
   Rosalie Úlehlová (Sogelová)


  • události

   7. 4. 1934
   Tryzna na paměť ředitelů škol Josefa Úlehly a Josefa Havlíka
   významný moravský pedagog
   9. 4. 1917
   Pohřeb Františka Vymazala
   účastník pohřbu


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 3177, Matrika narozených Podivín 1850–1876, s. 41.


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 07. 06. 2020