Josef Úlehla

* 16.3.1852 Podivín (okres Břeclav) – † 22.12.1933 Lipov (okres Hodonín)


významný moravský pedagog; průkopník přebudování školství na volný způsob výuky založený na změnách daných především novými poznatky přírodních věd, zakladatel Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě
otec osobnosti: prof. PhDr. Vladimír Úlehla


zajímavé okolnosti

Z jeho podnětu byla v roce 1905 založena na ostrově Ráb učitelská léčebná kolonie. Propagoval nutnost vysokoškolského vzdělávání učitelů.


bydliště

Podivín čp. 199 (rodný dům),
Brno (od roku 1912, kdy odešel na odpočinek),
Lipov (1922–1933)


vzdělání

gymnázium ve Strážnici (3 ročníky, pro vlastenecké cítění byl vyloučen),
Slovanské gymnázium v Brně (studium nedokončil),
Učitelský ústav v Brně (absolvoval v roce 1872),
1911–1918 praxe na české menšinové škole ve Vídni


jiné pocty

uznání Zemské školní rady v Brně (1932),
na rodném domě v Podivíně je pamětní deska


dílo

Zakladatel Pedagogických listů (1897), redigoval Dědictví Komenského, kde vycházely pedagogické a didaktické spisy, ale i knihy pro mládež.
Publikoval v řadě pedagogických periodik a v tisku: Čas, Česká škola, Dílna lidskosti, Moravská orlice, Koleda, Komenský, Kroměřížské noviny, Listy pedagogické, Pedagogické rozhledy, Polygrafie, Školské reformy, Učitel aj.
Je autorem řady učebnic, mj. Dějin matematiky. Překladatel Herberta Spencera a editor sebraných spisů Jana Amose Komenského.


zaměstnání

učitel na obecných školách v Tvrdonicích, v Bystřici pod Hostýnem, v Rozvadovicích, ve Vsetíně, v Bilanech, v Oslavici,
učitel na měšťanských školách v Příboře, v Kloboukách u Brna, v Jaroměřicích, ve Strážnici,
v Lipově u Hodonína na pokyn Zemské školní rady zřídil a vedl novou měšťanskou školu


odborné a zájmové organizace

Ústřední spolek jednot učitelských (v roce 1903 zvolen předsedou),
Svaz moravského učitelstva škol obecných, měšťanských, středních a vysokých


poznámky

Vycházel z myšlenek anglického filozofa a pedagoga Herberta Spencera, jehož některá díla přeložil do češtiny. Ve své pedagogice vycházel z názoru, že vzdělávací postup má probíhat formou samoučení a vykonaná práce má být zdrojem radosti. Nechal se inspirovat Tolstého volnou školou.
Ve své Úvaze o budoucí volné škole československé uvedl názor, že proti trpnému přijímání poznatků je třeba využívat ve škole přirozené zvídavosti žáků a vést je k samostatnému řešení problémů. Hlavní má být osobní zkušenost, pozorování, experiment. Ve výuce je třeba posílit výchovu estetickou, respektovat rozdíly mezi žáky.osoby

Hynek Bím
přítel Josef Maňák
student na škole, kterou J. Úlehla vybudoval a která ho inspirovala k pedagogické dráze


partneři

Emma Úlehlová (Schmidtová)
sňatek: 3. 10. 1887, Vsetín
(druhá manželka)
události

7. 4. 1934
Tryzna na paměť ředitelů škol Josefa Úlehly a Josefa Havlíka
významný moravský pedagog
9. 4. 1917
Pohřeb Františka Vymazala
účastník pohřbu


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 3177, Matrika narozených Podivín 1850–1876, s. 41.


Kal


Aktualizováno: 07. 06. 2020