Samson Frankel (též Franckel)

* 1784 – † 29.11.1862 Brno


předseda Židovské náboženské obce v Brně od jejího počátku v roce 1851 a jeden z nejvýznamnějších organizátorů jejího vzniku, který se podílel také na vypracování jejích stanov


zajímavé okolnosti

už od roku 1851 se snažil získat povolení Židovské náboženské obce nejdříve zřízením spolku Brünner Heimatsverband.


bydliště

zaměstnání

člen představenstva obce až do roku 1860


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 12, řada 1, sekce 1A


poznámky

měl velké zásluhy na budování židovského hřbitova v Brně, o čemž svědčí pamětní deska na něm z roku 1852ulice

Ferdinandsgasse (Ferdinandova)
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Masarykova)


osoba na objektech

založení hřbitova
pamětní deska: Nezamyslova 27/01


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Fl


Aktualizováno: 03. 07. 2019